Gå til innhold Gå til navigasjon

Investér i Gavn Mikrofinans AS

Gavn Mikrofinans AS er penger i arbeid.

Gavn Mikrofinans AS tilbyr norske investorer en mulighet til å investere i mikrofinans. Fondet skal gi en betydelig forvaltningskapital som skal settes inn i kampen mot fattigdom. Mikrofinans er penger i arbeid.

Vi spør oss hva vi skal ha til middag i dag. Den fattige spør; blir det middag i dag?

Fattigdom kan beskrives som mangel på muligheter. Først og fremst betyr dette mulighet til å styre sin egen hverdag og anledning til å planlegge morgendagen.

Mikrofinans handler om å gi fattige og iderike mennesker tilgang til finansielle tjenester slik at de kan skape seg en sikker inntekt og dermed en tryggere framtid for seg og sin familie.

Gjennom opplæring og tilgang til trygg sparing og små lån kan fattige mennesker selv jobbe seg mot en bedre framtid med muligheter for seg og sin familie.

Norges største
Strømmestiftelsen og Misjonsalliansen, gjennom mikrofinansselskapene Strømme Microfinance AS og Alliance Microfinance AS, er Norges største, private aktører på mikrofinans.

Gjennom 20 års mikrofinansvirksomhet på tre kontinenter i Sør har vi opparbeidet en unik innsikt i mikrofinans som redskap for å hjelpe mennesker ut av fattigdom. Selskapene forvalter en samlet utlånsportefølje på om lag 560 millioner kroner. Lang og bred erfaring, lokal tilstedeværelse i de landene vi opererer og høy grad av sosial avkastning har gitt oss en ledende posisjon i norsk sammenheng.

Flere utmerkelser
Våre selskaper i Øst-Afrika og Sør-Amerika gir om lag 120.000 mennesker hjelp med mikrofinans.

Strømme Microfinance og Alliance Microfinance etablerte i 2011 ett felleseid mikrofinansfond; Gavn Mikrofinans AS. Gavn Mikrofinans skal gi norske investorer en plattform for sosiale investeringer i mikrofinans.

Organisasjonene bak Gavn Mikrofinans AS har fått flere utmerkelser for god mikrofinansvirksomhet med både finansiell og sosial bærekraft. I 2009 ble datterselskapet til Alliance Microfinance, D-MIRO i Ecuador, kåret av International Development Bank til Latin-Amerikas tredje beste mikrofinansinstitusjon. Begge institusjonene har fått gode ratinger i tidsskriftet Kapital (1/2010) som institusjoner som driver effektivt både med og uten offentlig støtte.

Gavn mikrofinans er opprettet for å sette penger i arbeid slik at fattige mennesker selv kan jobbe seg og sin familie ut av fattigdom og mot en bedre hverdag.

 Hvor og hvordan?
Gavn Mikrofinans AS vil gjennom sitt arbeid investere i mikrofinans i Ecuador, Bolivia, Uganda, Kenya og Tanzania. Strømme Microfinance AS og Alliance Microfinance AS er også engasjert i mikrofinans i land utover disse.

Mikrofinans gir fattige mennesker tilgang til finansielle tjenester og i hovedsak små lån. Det første lånet er ofte ikke mer enn fra 500 kroner og har i snitt en tilbakebetalingstid på 10 måneder.

Beløpene vokser med investeringene og nye lån. Lånene gis til fattige mennesker som ellers ikke har tilgang til disse tjenestene.

Resultatmåling og risiko
Resultatene måles både gjennom finansiell bærekraft, men ikke minst ved endringen i disse menneskenes hverdag og liv.

Anslagene på hvor mange som mottar mikrofinanslån i verden varierer mellom 130 og 190 millioner mennesker. Når vi vet at 3–4 milliarder mennesker ikke har tilgang på slike tjenester, er det lett å se at behovet er langt fra dekket.

Tapsavsetning i mikrofinansbransjen er ca tre prosent. Begge organisasjonene har tap som ligger under dette nivået. Hovedgrunnen til det er at organisasjonene har god lokal kunnskap. Investeringene blir spredd på flere aktører og utlåner får dermed en spredning av risiko.

Risikobildet for en investor i mikrofinans skiller seg fra risikobildet i andre former for investeringer. Hensikten med å investere i mikrofinans er primært å gi låntaker mulighet for å skape økonomisk uavhengighet. Den sosiale avkastningen kommer i tillegg til finansiell avkastning.