Gå til innhold Gå til navigasjon

Investér i fremtiden

Å investere i barna er det mest lønnsomme man kan gjøre for verden.
Det mener en av landets ledende psykologer, Magne Raundalen.

_________________________
TEKST: Nils Erling Terjesen


Barnedødeligheten er betydelig redusert de siste 20 årene. Ferske tall fra Unicef viser at den på verdensbasis nesten er halvert. Dermed er det stadig flere barn som vokser opp og som vil sette sitt preg på verden.

Selv om det er bra at flere og flere barn overlever, betyr ikke det at de har det godt og er friske, hevder Raundalen. Raundalen er psykolog og jobber ved Senter for krisepsykologi i Bergen. Han har forsket mye på det å være barn i en krisesituasjon.  Mange barn har hatt det forferdelig de første årene av sitt liv, og en kan spørre seg om hvordan de vil få det som ungdom og voksne. Vil de mentalt være i stand til å ta vare på seg selv og sin familie, fungere godt i samfunnet? Hva kan og bør gjøres, for å sikre deres fremtid?

GRUNNLEGGENDE BEHOV 
– Barn som har støttepersoner rundt seg som de er trygge på, har uten tvil større sjanse for å utvikle seg i riktig retning i forhold til de som ikke har det. Om det er en fjern slektning eller en lærer er ikke så viktig, det viktige er å ha en å gå til som man stoler på, mener Raundalen.

Dette danner grunnlaget for hvordan man vil være i stand til å takle problemer som eventuelt kan komme. Fysisk kontakt og riktig ernæring er to hovedelementer som må være gode for at en person skal fungere godt med seg selv, i utdanningssammenheng og i kontakt med andre.

– Har du det godt dine første leveår, ligger alt til rette for at du kan fungere normalt som voksen, sier psykologen.

Underernæring og dårlig helse hos små barn kan stoppe utviklingen på mange måter. Det er vanskelig å konsentrere seg dersom man er sulten, og en vedvarende tilstand vil på ulike vis skade barnet.

 – Det er ikke mulig å bygge opp alt på nytt på et hvilket som helst tidspunkt i livet, noe må skje i den spede start.  Om ikke, er faren stor for at man blir voksen uten mulighet til å nyttiggjøre seg, sier han.

FØRSTE LEVEÅR AVGJØRENDE  
De første tre leveårene er særdeles viktige for utviklingen av hjernen. Forskning viser at negative opplevelser i tidlig barndom kan gi alvorlige helseproblemer senere i livet. Det virker blant annet inn på sentralnervesystemet, og områder som håndterer stress kan ta skade.

– Hvordan voksne behandler barna i første leveår former det lille mennesket som vokser opp. Å være i stand til å gi barn den trygghet og omsorg de trenger er derfor helt avgjørende. For å sikre en god kognitiv utvikling må hjernen bli brukt, og da helst på et vis som gagner personen hodet sitter på.

Forskning viser at barn blir født med en hjerne som er avhengig av å bli brukt. De første leveårene er derfor helt avgjørende for hvordan livet deres blir når forstanden tar form, og oppfattelsen av verden blir selvstendig for individet. – Det kan bli svært vanskelig å innrede toppetasjen om ikke de andre rommene først er møblert på riktig måte, sier Raundalen.

SAMFUNNETS ANSVAR 
Så, hvordan er det å være barn i et land der utfordringene står i kø både på det lokale og sentrale plan? Det første som må være på plass er fred, mener utviklingspolitisk direktør Hege Hertzberg i Utenriksdepartementet.

– Krig ødelegger mulighetene for å kunne se et langsiktig perspektiv. Videre må innbyggerne ha et sted å bo, og det må skapes arbeidsplasser slik at familien kan ha en inntekt. De må vite at de har mat i morgen og at det er trygt der de bor. Politi og rettsvesen må fungere. Ikke minst er tilgang til helsetjenester en avgjørende faktor for at familien skal holde seg frisk og rask, og være i stand til å ta vare på seg selv. Når det er fred, så er det mulig å få en samfunnsutvikling som er god for de som skal leve i landet.

Når det kommer til å investere i barns utvikling er det derfor i hovedsak to ting det må jobbes for. Det ene er barnet, det andre er systemet dette barnet lever i. Hva barn opplever i barndommen vil speile nasjonen når de blir voksne. Den mest sårbare – og den viktigste – ressurs for å skape en fremtidig levedyktig stat er barnet. Denne ressursen må vi investere i.  For fremtiden.