Gå til innhold Gå til navigasjon

Jobber er avgjørende for vekst og bærekraftig utvikling

Jobber er avgjørende for vekst og bærekraftig utvikling
Arbeidsplasser er helt avgjørende for å skape vekst og utvikling i sør, sier Nikolai Astrup, og mener sivilt samfunn har en viktig oppgave som medspiller med å bidra til jobbskaping. Foto: Egil Mongstad

Vår nye utviklingsminister er ikke i tvil om at næringslivet, i tett samarbeid med private organisasjoner, må og vil spille en større og viktigere rolle for å få til en bærekraftig vekst og utvikling i fattige land. Jobber – sammen med utdanning, innovasjon og bruk av ny teknologi – er det som skal skape vekst og utvikling i Sør.

– I Norge har vi en lang tradisjon for bistand og utvikling. Men vi har ikke vært like gode til å kommunisere hvor viktig det er å skape jobber for å oppnå dette. Nå ser vi at uten en lønnsom privat sektor som skaper arbeidsplasser, er det ikke mulig å utvikle bærekraftige samfunn, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

Det er ikke så mange måneder siden han fikk nøklene for å gjenåpne utviklingsministerens kontor på Victoria Terrasse. Men nå er han i gang, og jobben har allerede tatt han både til Ghana, Nepal og flere andre land rundt i verden.

– For å si det slik: Det er ikke så mange dager jeg har vært på kontoret siden jeg begynte her, sier Astrup.

En trussel
Å skape arbeidsplasser er viktig for den nye ministeren.

– Vi vet at befolkningen i Afrika antagelig vil nærme seg to milliarder innen 2050. 70 prosent av dem vil være under 30 år. Det betyr at Afrika vil ha et årlig behov for kanskje sju – åtte millioner nye arbeidsplasser. Dette er en stor utfordring, sier Astrup og sier arbeid er helt avgjørende for å utvikle stabile og trygge samfunn, men også for å demme opp mot ekstremisme og rekruttering til ekstreme grupper.

– «Al Shabab feeds on unemployment» (Al Shabab vokser på arbeidsledighet), sa Somalias finansminister i et møte jeg hadde med han. Med det mener han at Somalia ikke vil overleve som stat dersom han, som finansminister, ikke klarer å styre landets økonomi i en god retning. Det er en alvorlig trussel, ikke bare mot Somalia, men mot hele verden, sier Nikolai Astrup, og mener dette er et godt bilde på at en må se sikkerhets- og utviklingspolitikk i sammenheng.

– Altfor ofte blir dette sett på som to helt ulike størrelser. Det er de som for eksempel mener vi ikke skal bruke bistandsmidler i Sahelregionen. Men jeg mener at en stabil og trygg situasjon med arbeidsplasser og jobbmuligheter er helt avgjørende for å oppnå gode resultater av det vi gjør på klima, landbruk, utdanning og helse. Derfor må vi se dette i en sammenheng, sier utviklingsministeren.

Yrkesopplæring
Astrup understreker at regjeringens satsing på utdanning også henger sammen med jobbskaping, og lover at det om kort tid blir lagt frem en plan om økning av innsatsen på yrkesfaglig utdanning.

– Vi er i en tid der arbeidsmarkedet er i forandring. Jobbene blir mer digitalisert og automatisert og roboter overtar. Derfor er det viktig å utvikle tiltak og utdanning som er tilpasset morgendagens jobber, sier Astrup.

Han understreker også hvor avgjørende det er å bygge bærekraftige institusjoner som skal samordne samarbeid for eksempel innen skatt, maritime næringer, kampen mot korrupsjon, for at internasjonale og lokalt næringsliv skal investere og skape jobber.

– Like før påske var jeg i Ghana med 28 norske bedrifter. Alle peker på usikkerhet knyttet til uforutsigbare rammevilkår, både i forhold til skatter og avgifter og godt styresett. Alle peker også behovet for kompetent arbeidskraft. I Etiopia skal det norske selskapet Yara investere en milliard dollar i en kaliumgruve. For å få kvalifisert arbeidskraft, har vi innledet et samarbeide med Utviklingsfondet, som skal ha ansvar for en yrkesopplæring som skal utdanne arbeidere. Dette er et godt eksempel på hvordan sivilt samfunn og privat sektor kan arbeide sammen for å skape utvikling. Slik får vi utviklingseffekter ut av en stor investering, og det er helt avgjørende dersom vi skal få til langsiktig og varig utvikling i et land, sier Astrup.

Samstemt 
Han mener sivilt samfunn har en viktig oppgave med å bidra til jobbskaping.

– En bedrift tar stor risiko når de går inn i et land. Staten kan bidra med midler til risikoanalyser. Men sivilt samfunn kan, med sin lokale kunnskap og fantastiske kompetanse, være med å dempe risiko, for eksempel gjennom å arbeide for tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Så samspill er viktig, ikke bare innad i regjeringen, der ulike departement må spille sammen for å unngå at en motarbeider eller ødelegger for hverandre, men mellom alle gode krefter som drar i samme retning, sier utviklingsministeren.

Selv om risikoen kan være stor, mener utviklingsministeren at norsk næringsliv må ha stor interesse av å gå inn i disse markedene fordi det er i Afrika og enkelte områder i Asia at fremtidens vekst kommer. Ikke i Europa.

Et kinderegg
Han mener ny teknologi er helt avgjørende i fremtidens jobber og mener dette kan hjelpe utviklingsland til å hoppe over flere av trinnene på utviklings- stigen som vi selv har gått.

– Mobiltelefonen gir for eksempel tilgang på informasjon fattige før aldri ville ha fått, innen værvarsling, landbruk, fiske og mye mer. Dette er et kinderegg med store muligheter i kampen mot fattigdom, sier han. 

Derfor velger Astrup å se fremover.

– Mulighetene er så mange. Ser man verden under ett, så har vi aldri hatt det bedre enn nå. Og mulighetene for å gjøre enda mer for så mange mennesker er enorm, ikke minst fordi vi har ny teknologi som gir oss jobber som ikke fantes før. Så derfor; om utfordringene er mange er jeg likevel optimist fordi teknologien åpner opp for nye jobber og nye muligheter, sier Nikolai Astrup.

 

Tekst: Egil Mongstad