Gå til innhold Gå til navigasjon

Innhold i undervisningen

Innhold i undervisningen
Shonglap gjør jentene til sjef i eget liv.

Shonglap gir tenåringsjenter kunnskap, erfaring og refleksjon, slik at de i mye større grad kan ta styring i egne liv. Utdanningen varer i 12 måneder og er delt i tre bolker.

Målet med Shonglap er å gjøre unge jenter selvstendige både på det personlige og økonomiske plan. Jentene kan bidra med inntekt inn i familien, og får muligheten til å klare seg på egenhånd. Dette gir en økonomisk og psykologisk frihet.

De blir, med andre ord, sjef i eget liv.

1.-6. måned: Grunnleggende temaer fra hverdagen
Jentene lærer om grunnleggende forhold i familie og lokalsamfunn. Det dreier seg blant annet om bevisstgjøring, om hva skjer i puberteten, om hiv/aids, tvangsprostitusjon, rettigheter, hygiene og farene ved tidlig ekteskap.

Ikke minst handler det om å tro på seg selv, sine egne valg og ferdigheter - og at jenter kan si "nei".

7.-9. måned: Lese- og skriveopplæring
De neste tre månedene får ungdommene lese- og skriveopplæring, siden svært mange av dem aldri har gått på
skolen, eller sluttet på skolen etter kort tid. Opplegget her er tilpasset kunnskapen de ulike deltakerne tar med seg inn i kurset.

10.-11. måned: yrkesopplæring
De siste tre månedene får de opplæring i ulike typer inntektsbringende arbeid. Her jobber man målbevisst for å skape en varig inntekt for de unge kvinnene med aktiviteter de gjør alene eller i grupper. Her er det også et element av mikrofinans siden deltakerne får små lån til å hjelpe virksomheten i gang. 

Jentene får velge mellom ulike aktiviteter. Hvor mange og hvilke aktiviteter senteret tilbyr varierer, siden råvarer, marked og andre rammebetingelser er forskjellig fra distrikt til distrikt.

De undertryktes pedagogikk
Deler av opplegget er inspirert av tankegodset til den brasilianske pedagogenPaulo Freire (1921-1997), som er en av de sentrale internasjonale skikkelser innen dialogpedagogikken. Freire skrev boken "De undertryktes pedagogikk" og hans undervisningsmetode er ment som et instrument for å mobilisere ungdom gjennom alfabetisering og bevisstgjøring.

Freire ønsket å gjøre utdanning til en frigjørende utviklingsprosess, som skal gjøre verden mer gjenkjennelig for eleven. Han ville "taushetens kultur" til livs, og gjennom sin pedagogiske metode gi mennesker som var undertrykt og uvitende i stand til "gjenvinne fortellingen om seg selv", som han uttrykte det.

Er med og bestemmer
I kurset er ungdommene selv i stor grad med på å forme opplegget. Lærerens jobb er å legge til rette for et godt klima for dialog i gruppen. Ungdommene finner for eksempel fram til problemer i lokalsamfunnet. De må selv beskrive og definere situasjonen og reflektere over grunnleggende årsaker. Til slutt skal gruppen sammen lage en plan for hvordan de skal forholde seg til situasjonen. Hva kan de gjøre for skape bedringer der utgangspunktet er vanskelig?

Bruker kulturelle uttrykksformer
Musikk, dans og drama er viktige elementer i kulturen i Bangladesh. I den offentlige skolen er det lite rom for  disse uttrykksformene. Men i Shonglap spiller sang og særlig drama viktige roller i undervisningen. Jentene dramatiserer aktuelle situasjoner og dilemmaer som er typisk for livet i landsbyen. Disse skuespillene blir ofte vist offentlig og bidrar til at prosjektet forankres og at holdningene fra Shonglap spres i hele lokalsamfunnet.

Unge lærerkrefter
Læreren har en svært viktig rolle i dette prosjektet. Lærerne er unge kvinner som rekrutteres lokalt. Dette er viktig for å få i gang en trygg og god dialog i gruppen. Lærerne har selv fullført grunnutdanning og ofte videregående.

Som lærere i Shonglap får de en egen opplæring, og hver måned får de én til to dagers oppfølging og videreutdanning.

Les om Shonglap Support Team, hemmeligheten bak Shonglaps suksess, her.