Gå til innhold Gå til navigasjon

Hvorfor er utdanning viktig?

Hvorfor er utdanning viktig?
Skole og utdanning gir både barn og voksne verdifulle kunnskaper og ferdigheter.

FAKTA/BAKGRUNN: Skole og utdanning gir både barn og voksne verdifulle kunnskaper og ferdigheter. Samtidig får de et varig grunnlag til å forbedre sin egen livssituasjon.

I kampen for å utrydde fattigdom er utdanning uten tvil et av de mest effektive redskapene.

FN fremhever utdanning som en sentral i brikke i kampen mot fattigdom. I FNs Tusenårsmål heter det at alle barn i verden skal ha tilgang på grunnutdanning innen 2015. Strømmestiftelsen hjelper verden med å nå dette målet.

Kesessi (10 år) forklarer hvorfor utdanning er så viktig:


Når barn og voksne får utdanning, skaffer deg seg samtidig et grunnlag for å kunne gjøre noe med sin egen situasjon. Utdanning gir blant annet:

1. Grunnlag for stabil økonomisk utvikling.
2. Kunnskap som kan forbedre folks helse og sosiale kår.
3. Holdningsendringer og økt selvtillit.
4. Økt samhørighet i lokalsamfunnene.