Gå til innhold Gå til navigasjon

Livets skole

Livets skole
Snart kan barna begynne på vanlig skole.

Omgitt av søppel, papphus, kriminalitet og åpen kloakk finner vi dem. Disse barna går virkelig på livets skole.

De vokser opp i slummen i Dhaka, Bangladesh. Et av de fattigste, farligste områdene du kan ferdes i. Blant søppelhauger, råtten lukt og bebyggelse bestående av enkle planker, ryesekker og presenninger finner vi dem. Barna. De suger til seg kunnskap som om de var svamper lagt i vann.

- One…Two… Three… Four… Five… kommer det unisont fra barna. Glede og kunnskap hånd i hånd. En lærer som viser vei og motiverer. Snart kan de begynne på vanlig skole. Førskolekonseptet har vist seg å være både populært og nødvendig i disse områdene.

En annen vei 
– Vi begynte med dette for å nå de fattigste av de fattige, forteller den engasjerte læreren Shamima Nasrin.

Hva gjør man når mamma og pappa må ta flere jobber for å klare å brødfø familien? Når de må jobbe fra tidlig om morgen til sent om kveld, og i tillegg reise i mange timer for å komme seg til og fra jobb? Når de, til tross for all jobbingen, ikke har råd til å sende barnet på skole, og barnet må holde seg hjemme hver eneste dag. Der farer truer – kidnapping, voldtekt, brann og ulykker – og utviklingen stopper opp?

Når barna fra slummen begynte på vanlig skole, lå de langt etter i utviklingen enn de som ikke var derfra. Sju av ti barn fra slummen sluttet før de nådde tredje klasse. Foreldrene i disse områdene har som regel ikke mulighet til å følge opp barna sine. Når barna begynte på vanlig skole, så lærerne at de ikke hadde lært å leke og samarbeide med andre. Kunnskap om hygiene var fraværende. De kunne heller ikke lese og skrive, og barnerim og sanger var totalt ukjent for dem.

– Foreldrene i disse områdene har som regel ikke mulighet til å lære barna noe. På grunn av fattigdom ser de nesten ikke barna sine. Dermed får ikke ungene den oppfølgingen, tryggheten og oppveksten de bør ha, og mange dropper ut av skolen. Veien til et liv på gata og ekstrem fattigdom kan dermed være kort, sier Aminul Islam.

Han er koordinator for førskoleprosjektet i Bangladesh. Barn mellom fem og seks år får nå tilbud om å gå ett år på skolen, to timer hver dag. I alt 25 skoler i Dhaka sørger for at barn får en bedre start på livet. Her lærer de alt de trenger å kunne før de begynner i første klasse. De har også en lærer som motiverer dem til å være nysgjerrige og vite-begjærlige.

Denne jenta begynner snart i første klasse.Første klasse 
Til neste år begynner skolen for denne klassen, og det jobbes hardt for å sørge for at familiene sender ungene til skolen.

– Vi jobber mye med en holdningsendring hos foreldrene, og får dem til å forstå hvorfor det er viktig å sende ungene på skole, sier Islam.

I tillegg sørger de for at noen av de som ikke har råd til skolegang, får stipender.

Lærer Shamima Nasrin er tydelig stolt av ungene sine.
– Det er utrolig inspirerende å se forandringen hos barna, smiler hun.
– Hvis barna ikke møter opp, drar jeg og henter dem. Ingen av de elevene jeg har hatt har sluttet på grunnskolen, og det motiverer meg til å fortsette. Jeg vet at det nytter.

Livets skole, en reise til første klasse.

Les mer om

Utdanning
Skole og utdanning gir både barn og voksne verdifulle kunnskaper og ferdigheter.
Bangladesh
Bangladesh er et av verdens tettest befolkede og fattigste land, i følge FN.