Gå til innhold Gå til navigasjon

Hva mener KrF om bistand?

Hva mener KrF om bistand?

Kronikk: Vi spør Kjell Ingolf Ropstad, bistandspolitisk talsperson i KrF.

1. Hva er målet med norsk bistand – og hva vil være den viktigste målgruppen?

For KrF er det et hovedmål for norsk bistand å bekjempe den ekstreme fattigdommen i verden. Dette kan ikke reduseres til et spørsmål om veldedighet, det er en kamp for rettferdighet som vi er forpliktet til fordi menneskeverdet og menneskerettighetene gjelder alle medmennesker.

Den viktigste målgruppen er medmennesker som lever i ekstrem fattigdom. Skal de komme varig ut av fattigdom, trengs en befolkning som har fått skole og utdanning, bærekraftig økonomi, en mer rettferdig fordeling og politiske endringer som gjør dette mulig.

2. Hvilken plass har utdanning, og hvorfor er det eventuelt viktig å satse på utdanning i bistand?

Utdanning er både en menneskerett, et avgjørende bidrag til å bekjempe fattigdom og en viktig forutsetning for demokrati og menneskerettigheter. Men utdanning er blitt fjernet som satsingsområde under den rødgrønne regjeringen.

Etter regjeringsskiftet i 2005 er andelen som går til å sikre barn og unge skolegang falt fra 9,5 til 5,9 prosent av bistandsbudsjettet. KrF vil ha tilbake utdanning som satsingsområde i bistanden. Vi har lagt fram et forslag i Stortinget om å øke utdanningsbistanden.

3. Handel er et virkemiddel til å øke økonomisk utvikling i et land. Hva vil ditt parti gjøre for å øke handel og næringsutvikling i utviklingsland, og hvilken plass vil mikrofinans ha her?

KrF vil styrke de fattige landenes vilkår i internasjonal handel. Gjennom bistand vil vi støtte utvikling av rettssystemer, energiforsyning og kommunikasjoner som gjør at private aktører kan lykkes med handel og investeringer.

Vekstpotensialet i u-land er stort, og KrF vil avsette minst 20 milliarder kroner av oljefondet til et investeringsprogram i lavinntektsland. KrF støtter mikrofinans, som gir fattigfolk mulighet til å starte næringsvirksomhet. Det forener dermed målet om vekst og fordeling.

4. For at utvikling skal skje må det satses multilateralt og bilateralt, men også sivilt samfunn spiller en vesentlig rolle i denne sammenheng. Hvordan vil de frivillige organisasjonene merke at ditt parti er kommet i posisjon – og hva vil være mest viktig for ditt parti å få gjennomført i forhold til de frivillige organisasjonene?

Kristelig Folkeparti har hvert eneste år foreslått å gi mer bistand via frivillige organisasjoner enn den rød-grønne regjeringen. Dette vil KrF følge opp i regjeringsposisjon. Frivillige kan være pionerer innen skole, helse- og sosialpolitikk, slik vi har sett det i eget land.

Skal også fattige land få til en god samfunnsutvikling, må sivilsamfunnet utvikles. Uavhengige organisasjoner og media trengs for å forankre demokratiet, kontrollere myndighetenes atferd og motvirke maktmisbruk, vanstyre og korrupsjon.