Gå til innhold Gå til navigasjon

Hva mener Høyre om bistand?

Hva mener Høyre om bistand?

Kronikk: Vi spør Peter Gitmark, bistandspolitisk talsperson i Høyre.

1. Hva er målet med norsk bistand – og hva vil være den viktigste målgruppen?

Målsettingen er at mennesker kommer varig ut fra fattigdom. Samtidig er det for Høyre helt sentralt å arbeide for menneskerettigheter og demokrati. Vi vil også arbeide for en mer tematisk og geografisk konsentrasjon av bistanden. Dette vil kun gjelde for det bilaterale samarbeidet.

2. Hvilken plass har utdanning, og hvorfor er det eventuelt viktig å satse på utdanning i bistand?

Utdanning er helt sentralt og berører nesten alt vi gjør. Når vi ser på våre to hovedmålsettinger kan ikke noe av det skje uten utdanning. Utdanning er viktig for likestilling, for demokrati, menneskerettigheter, og så videre. Vi vil – i motsetning til dagens regjering – satse enda mer på, og prioritere utdanning.

3. Handel er et virkemiddel til å øke økonomisk utvikling i et land. Hva vil ditt parti gjøre for å øke handel og næringsutvikling i utviklingsland, og hvilken plass vil mikrofinans ha her?

Vårt mål er å få mennesker varig ut av fattigdom. For å få det til må det også skje en økonomisk vekst. Uten vekst vil vi kun oppnå en omfordeling av fattigdommen.
Handel er av de sterkeste drivkreftene for å skape økonomisk vekst. I denne sammenheng er mikrofinans viktig, men bare når det skjer på den gode måten. Riktig mikrofinans er bra – dårlig mikrofinans kan låse en fattig enda sterkere til fattigdommen.

4. For at utvikling skal skje må det satses multilateralt og bilateralt, men også sivilt samfunn spiller en vesentlig rolle i denne sammenheng. Hvordan vil de frivillige organisasjonene merke at ditt parti er kommet i posisjon – og hva vil være mest viktig for ditt parti å få gjennomført i forhold til de frivillige organisasjonene?

De frivillige organisasjonene er en helt sentral del av norsk utviklingspolitikk. Organisasjonene vil bli målt og evaluert ut fra effektivitet og evne til å oppnå resultater, og målt ut fra hva som er våre mål for bistanden. Det vil ikke bli krevd strengere dokumentasjon til disse enn hva det er i dag – forskjellen er at det vil bli like krav til dokumentasjon fra alle som mottar norske bistandspenger.

De som leverer best og ivaretar våre målsettinger på best måte vil motta mest. Så det vil helt klart være organisasjoner som får mindre enn hva de får i dag og andre får mer enn hva dagens system gir dem. De som bidrar mest i forhold til våre målsettinger vil få mer.