Gå til innhold Gå til navigasjon

Hva mener FrP om bistand?

Hva mener FrP om bistand?

Kronikk: Vi spør Peter N.Myhre, bistandspolitisk talsmann i FrP.

Til høsten går de fleste av oss til stemmelokalene for å gi vår stemme til det partiet vi ønsker skal representere våre verdier på Stortinget de kommende fire årene.Vi har spurt partienes bistandspolitiske talspersoner om hvilke holdninger deres parti har til sentrale områder innen bistand.

1. Hva er målet med norsk bistand – og hva vil være den viktigste målgruppen?

Målet er gode samfunn med velorganisert demokrati, respekt for menneskerettigheter og økonomisk bæreevne, slik at landene blir uavhengige av bistand.

2. Hvilken plass har utdanning, og hvorfor er det eventuelt viktig å satse på utdanning i bistand?

Utdanning er viktig for å gjøre det mulig for den enkelte å skape seg en fremtid, med yrkesmuligheter og den sosiale og økonomiske tryggheten som kompetanse gir.
Samtidig vil bedre utdanningsmuligheter fremskynde utviklingen av en middelklasse som har evne til å orientere seg om utviklingen i samfunnet, utvikle kritiske holdninger, vitalisere kampen mot korrupsjon, og på den måten styrke demokratiet og menneskerettighetene i landet.

3. Handel er et virkemiddel til å øke økonomisk utvikling i et land. Hva vil ditt parti gjøre for å øke handel og næringsutvikling i utviklingsland, og hvilken plass vil mikrofinans ha her?

Kapitalisme, markedsøkonomi og frihandel er nøkkelen til økonomisk fremgang og velstand. I dag er det bare de minst utviklede landene («MUL-landene») som har tollfri adgang til det norske markedet. Det er viktig å inkludere også mellominntektslandene i den globale økonomien og vare- og tjenesteutvekslingen, siden det er disse som faktisk har evne til å eksportere. WTO er viktig her, siden de fleste u-landene er med i WTO.
Mikrofinans har vært vellykket, men det er også eksempler på at låntakerne er blitt gjeldsslaver. Utlånsvirksomhet er enklest å håndtere i et samfunn med et solid bankvesen, der lånevirksomhet er underlagt offentlig kontroll og regelverk. Rwanda er et eksempel på at etablering av en robust nasjonal valuta i kombinasjon med en sentralbank og konkurrerende kundeorienterte banker har vært vellykket.

4. For at utvikling skal skje må det satses multilateralt og bilateralt, men også sivilt samfunn spiller en vesentlig rolle i denne sammenheng. Hvordan vil de frivillige organisasjonene merke at ditt parti er kommet i posisjon – og hva vil være mest viktig for ditt parti å få gjennomført i forhold til de frivillige organisasjonene?

De frivillige, ikke statlige organisasjonene representerer et viktig element i utviklingsarbeidet. En bistandsminister fra FrP vil gi organisasjonene gode arbeidsmuligheter, men også stille krav til egenfinansiering, og til resultater av virksomheten.