Gå til innhold Gå til navigasjon

Hva mener Ap om bistand?

Hva mener Ap om bistand?

Kronikk: Vi spør Eva Kristin Hansen, bistandspolitisk talsperson i Ap.

1. Hva er målet med norsk bistand – og hva vil være den viktigste målgruppen?

Det viktigste målet er å bekjempe fattigdom, og å sikre en bedre fordeling mellom land og innad i land.

2. Hvilken plass har utdanning, og hvorfor er det eventuelt viktig å satse på utdanning i bistand?

Utdanning må ha en viktig plass i utviklingspolitikken. Jeg er spesielt opptatt av å sikre at jenter som i dag ikke har mulighet til skolegang, skal få det. Å gi alle muligheten til å gå på skole er en stor investering for framtida.

3. Handel er et virkemiddel til å øke økonomisk utvikling i et land. Hva vil ditt parti gjøre for å øke handel og næringsutvikling i utviklingsland, og hvilken plass vil mikrofinans ha her?

Vi mener at handel er viktig, og at vi bør sikre flere land toll- og kvotefri markedsadgang for varer til Norge. Vi mener mikrofinans kan være et nyttig verktøy for å sikre mennesker en mulighet til å skaffe seg inntekt og arbeid.

4. For at utvikling skal skje må det satses multilateralt og bilateralt, men også sivilt samfunn spiller en vesentlig rolle i denne sammenheng. Hvordan vil de frivillige organisasjonene merke at ditt parti er kommet i posisjon – og hva vil være mest viktig for ditt parti å få gjennomført i forhold til de frivillige organisasjonene?

Arbeiderpartiet er opptatt av å sikre de frivillige organisasjonene gode vilkår. De gjør en enorm innsats og vi mener at de er viktige for å gjennomføre mange av de målene vi har i norsk utviklingspolitikk.


Foto: Ap