Gå til innhold Gå til navigasjon

Strømmestiftelsen tar ansvar for lærerutdanning i Sør-Sudan

Strømmestiftelsen tar ansvar for lærerutdanning i Sør-Sudan
Samarbeidet med Strømmestiftelsen gir oss håp, sier rektor Emanuel Diligan ved Rombor lærerskole utenfor Juba.

– Det er et stort, omfattende, krevende, og enormt viktig prosjekt som Strømmestiftelsen har jobbet med siden 2016. Vi jobber i dag med hele 4 av 6 av Sør-Sudans lærerskoler, sier Strømmestiftelsens kontaktperson for prosjektet, Lars Saaghus.

I 2016 ble prosjektet lansert i Juba av statsråd for utdanning, Dr. John Gai Yoh. Norges ambassadør til Sør-Sudan var også med.

I et intervju med Strømmestiftelsen understreket statsråd Gai Yoh sterkt at lærerutdanning er første prioritet for regjeringen.
– Utdanning er helt avgjørende. Vi trenger gode og dyktige lærere, noe lærerskolene skal gi oss, sier Gai Yoh, og er glad for samarbeidet med Norad og Strømmestiftelsen. 

Han understreket også viktigheten av å sikre en fremtidig økonomi til lærerutdanningen frem til staten er i stand til å ta over driften av alle skolene.

Fire lærerskoler
Strømmestiftelsen samarbeider i dag med myndighetene i Sør-Sudan om fire av landets seks lærerskoler. lærerskoler. Utdanningen er gratis for lærerstudentene, og studentene skal få dekket utgifter som opphold og reise til og fra studiestedet.  

– Vi har ansvar for en bærekraftig oppbygging og drift av skolene og sørger også for materiell, internett og solceller. Sammen med myndighetene skal vi også sikre matforsyningen til studentene, sier Saaghus.

Utdanningen er toårig. Et påbyggingsår vil gi en bachelorgrad. Lærerskolene har også en ettårig utdanning for lærere som underviser i dag, men som ikke har formell lærerutdanning.

2016-south-sudan-tti-em-010-

Mangler lærere
Sør-Sudan har et enormt behov for lærere og trenger 6500 nye lærere hvert år i flere år fremover. Mens antall elever har økt fra rundt 400 000 i 2006 til vel to millioner i dag, har skolene svært få lærere med lærerutdanning. I dag blir det bare utdannet 4-500 lærere i året. Lærerskolen i Rombor utenfor Juba er med i prosjektet, og rektor Emanuel Diligan er glad for samarbeidet. 

– Vi trenger gode, motiverte og vel utdannede lærere. Det er dem vi skal være med å utdanne. Selv om det er mye som fortsatt mangler på skolen, så har vi en gjeng godt motiverte studenter som vil mye og som fort vil ut i arbeid og tilbake til sine landsbyer for å undervise, sier rektor Diligan. 

Prosjektet er støttet av Norad, og er også et samarbeid mellom Strømmestiftelsen, Høgskolen i Oslo og Akershus og Kirkens Nødhjelp, som begge har ansvar for en mindre del av opplegget. 

2016-south-sudan-tti-em-003-
Bildet: Skal vi få fred, må vi gi barna våre god utdanning. Det handler om fremtiden til landet vårt, sier fire av de 16 lærerne ved lærerskolen. Fra venstre: Cosmos Kenyi, Jackson Elikana Kenyi, Charles Amoko og Jok Link.

– Den situasjonen vi har vært i, gjennom mange år, har vi ganske langt opp i halsen. Vi er trette av konflikt. Krigen er kommet på grunn av mangel på utdanning, og på grunn av kamp om makt og posisjon. Det er det som er årsaken til konflikten vi har hatt de siste to årene. (Siden dette intervjuet, som ble gjort i mars, er det kommet i stand en fredsavtale og en overgangsregjering er utnevnt. Red.anm.) Landet vårt lider av at folk ikke har eller får utdanning. For oss handler utdanning om å hjelpe folk til å tenke sjøl og til å tenke nytt. Derfor er dette helt avgjørende for fremtiden til landet vårt, sier lærer ved lærerskolen, Charles Moko, og får støtte fra de andre lærerne. I alt er det 16 lærere ved skolen og 129 andreårs-studenter, mens opptaket til første klasse ikke er ferdig.

– Utdanning er viktig for å skape fred, men vi klarer ikke dette på egen hånd. Vi trenger hjelp. Myndighetene har prioritert krig fremfor utdanning og har ikke penger til skolene. Skal vi klare å utvikle dette landet, skape økonomiske vekst og endring må vi endre tankesett, gi kunnskap og utruste fremtidens lærere slik at de kan være nøkkelspillere i å skape et nytt Sør-Sudan for barna våre. Derfor betyr dette prosjektet og støtte til lærerskolene så mye, sier lærerne ved lærerskolen i Rombor.