Gå til innhold Gå til navigasjon

Solgt som soldat

Solgt som soldat
Livet i Myanmar har så langt vært hardt for Nyan.

Nyan ble solgt til hæren som 16-åring. Noen måneder senere stod han i frontlinjen og skjøt for å drepe.

Foreldrene til Nyan lot ham gå på skolen, men han slet med å lære, og valgte selv å slutte.

– Jeg gikk på skolen til 3. klasse, men syntes det var vanskelig, så jeg sluttet. Jeg kan fortsatt ikke lese og skrive, forteller han.

– 13 år gammel begynte jeg å jobbe i et verksted. Jeg var der i tre år. Jeg bodde der og var en slags lærling. Jeg fikk mat, men ingen lønn. Til alle døgnets tider måtte jeg være klar for å jobbe. Kom det en kunde midt på natta, måtte jeg hjelpe ham.

Etter en krangel med verkstedeieren, rømte Nyan til Yangon og begynte å jobbe på en restaurant. 
– En dag så jeg at restauranteieren fikk penger av en ukjent mann, som straks sa jeg skulle bli med ham. Jeg hadde blitt solgt til en som kom fra hæren. Jeg skjønte ikke hva som skjedde. Jeg ble sint, frustrert og redd. Det tok meg med til Mandalay-området og gav meg opplæring. Det var slitsomt, men det ble likevel gradvis bedre for meg siden jeg fikk venner, forteller Nyan.

Etter opplæringen ble han sendt til Shan-provinsen, der det foregikk kamper med den lokale frigjøringshæren. Etter en måned ble Nyan for første gang sendt til fronten, 16 år gammel.

– Det ble mye kjemping mot Shan-opprørerne. Det var trist å oppleve venner dø ved siden av meg. Først var jeg redd, men etter hvert slapp redselen taket, og jeg ville kjempe mer.

Han stod i fronten. Skjøt. Så fiender falle. Så venner falle. Skjøt. Løp. Skjøt igjen. Den eneste regelen som gjelder er at den som ser den andre først, skyter. 

Nyan sitter rolig og svarer på spørsmålene. Han viser ingen følelser. Den dramatiske fortellingen står i sterk kontrast til den nøkterne og kalde framstillingen. Han viser verken glede eller sorg over det han har opplevd.

Opplevde du det som rett eller galt å kjempe mot Shan-hæren? 
– Vi måtte kjempe tilbake mot opprørerne. Derfor var det vi gjorde rett.

Hva følte du da du så en fiende falle?
– Glede.

Barnesoldater i fryktens land
Få land har tvunget og lurt så mange barn til å bli soldater som Myanmar.
Reddet av mamma
Maung ble overtalt til å bli med i hæren, bare 14 år gammel.
Lurt i krigen
15 år gammel risikerte Win livet i en krig han ikke så noen mening i.