Gå til innhold Gå til navigasjon

Hvordan forhindre 40 000 barneekteskap?

Hvordan forhindre 40 000 barneekteskap?
Målet med Shonglap er å gjøre jentene stolte og selvstendige, gi dem kunnskap om egne rettigheter og muligheten til å tjene egne penger. Ja, rett og slett bli sjef i eget liv! Slik kan de unngå for tidlig ekteskap, tvangsprostitusjon, overgrep og utnytting. Shonglap betyr dialog på bangla. 

Gi jenter utdanning og kunnskap om egne rettigheter. På denne måten har vi forhindret 40 000 barneekteskap i Bangladesh.

I Bangladesh har unge jenter nesten ingen muligheter til å bestemme over sitt eget liv, og mange blir giftet bort mens de ennå bare er barn. Dette ville Strømmestiftelsen gjøre noe med, og sammen med lokale samarbeidspartnere utviklet Strømmestiftelsen en ett-årig utdanning for jenter. Målet var - og målet er fremdeles å gjøre jentene stolte og selvstendige, gi dem kunnskap om egne rettigheter og muligheten til å tjene egne penger. Ja, rett og slett bli sjef i eget liv! Slik kan de unngå for tidlig ekteskap, tvangsprostitusjon, overgrep og utnytting. Shonglap betyr dialog på bangla. 

Gledelige langtidsvirkninger
Resultatene fra pilotprosjektet var så gode at Strømmestiftelsen bestemte seg for å fortsette og å utvide programmet, og søkte Operasjon Dagsverk om støtte. Da de norske elevene valgte Shonglap, var det klart for en massiv utvidelse og en ny sjanse i livet til mer enn 80 000 ungdommer med et dårlig utgangspunkt.

Tre år etter at prosjektet ble avsluttet, utførte eksterne konsulenter fra Norge og Bangladesh en effektevaluering av OD 2008 for å se grundigere på hvilke langtidsvirkninger prosjektet har gitt. Evalueringen ble nylig sluttført, og viser klart at jobben norske elever gjorde en høstdag for 10 år siden har ført til store endringer for jentene. Aller tydeligst er endringene som har skjedd i forhold til barneekteskap, - kampen mot barneekteskap er da også noe av det viktigste med Shonglap. Bare India har flere barneekteskap enn Bangladesh, og svært mange unge jenter i landsbyene der det er startet Shonglapsentre, har måttet slutte skolen for å gifte seg i svært ung alder. Det er derfor svært gledelig at Shonglap har skapt store endringer i forhold til dette! 

Over 3000 barneekteskap har blitt direkte forhindret av Shonglapgrupper og støtteteamet. Den største effekten ser likevel ut til å ligge i forebyggingen av barneekteskap. Det rapporteres fra felt at ingen lenger kan gifte bort døtrene sine før de er 18 uten at Shonglapgruppa og deres støttespillere kjemper mot det, og antall barneekteskap derfor har blitt klart redusert. Shonglap har forhindret omkring 40 000 barneekteskap!

Det nyttet i 2008, det nytter fremdeles
Men det stopper ikke der. Shonglap har også bidratt til å sette fokus på ungdom med funksjonshemming sine rettigheter. Funksjonshemmede blir ofte utsatt for sterk diskriminering og holdt utenfor både utdanning og yrkesliv i fattige land. Gjennom Shonglap får lærere opplæring i hvordan de kan skape et inkluderende undervisningsmiljø i klasserommet, mens foreldre oppmuntres til å la barn med nedsatt funksjonsevne delta i Shonglap. I løpet av 2009-2014 har til sammen 434 ungdommer med nedsatt funksjonsevne gjennomført Shonglap-programmet. 

Så til dere som pakket ut varer i butikk, passet barn, stabla ved, kosta parkeringsplasser eller utførte annet arbeid denne oktoberdagen i 2008 - vi har en takk å overbringe! På vegne av 83 367 ungdommer som har gjennomført Shonglap, på vegne av barn som fikk være barn og ikke brud, på vegne av letta foreldre som fikk oppleve at barna fikk det livet de selv bare kunne drømme om på vegne av utstøtte som har fått blitt regnet med: TAKK! Det nyttet i 2008, det nytter fremdeles!