Gå til innhold Gå til navigasjon

En skolerevolusjon må til i Sør-Sudan

En skolerevolusjon må til i Sør-Sudan
– Å få gode skoler og god utdanning, i skolene og av nye lærere, er helt avgjørende for utviklingen av et nytt Sør-Sudan. For å dekke opp behovet i hele skolesektoren trenger vi 120 000 lærere, sier statssekretær Michael Lopuke Lotyam.

I 2005 var det vel 400 000 barn som gikk på skolen i Sør-Sudan. Nå er tallet 2,4 millioner. Økningen har vært formidabel, men kvaliteten på skolene, undervisningen og lærere svært dårlig. Og fortsatt er det nærmere to millioner barn i Sør-Sudan som ikke går på skole.

Tekst og foto: Egil Mongstad

– Det er positivt at flere begynner på skolen. Men skolene våre og kvaliteten på utdanningen er ikke god. Under 40 prosent av lærerne våre har ikke lærerutdanning. Det er et problem, sier statssekretær Michael Lopuke Lotyam i departementet for utdanning, forskning og teknologi i Sør-Sudan.

Sør-Sudan er verdens yngste nasjon. Krig og konflikt har holdt utviklingen av landet tilbake gjennom flere tiår. Mange lærere slutter i skolen fordi lønnen er dårlig, og arbeidsforholdene krevende. Det er mangel på lærebøker, gamle læreplaner fra før løsrivingen fra Sudan, og store klasser med dårlig utstyr. Svært mange av dem som underviser på de over 5000 skolene og læringsinstitusjonene i landet er frivillige uten noen form utdanning utover ungdomsskole eller grunnskole. 

Nå er håpet om en fredelig fremtid og utvikling i Sør-Sudan tent på nytt, og det er mulig å rette blikket fremover. 
– Å få gode skoler og god utdanning av nye lærere, er helt avgjørende for utviklingen av et nytt Sør-Sudan. Flere generasjoner har vokst opp med krig og konflikt og har aldri har gått på skole. Både 1950-tallet, 60, 70-årene og helt frem til 2005 har vært svært krevende når det gjelder dette, og er det fortsatt.

– Flere av dem som rekrutteres til konflikter i landet er voksne og ungdommer uten skolegang. De er sårbare og lett påvirkelige, og kan lett slutte seg til grupper og personer som vil skape en konflikt, eller bli dratt med i kriminell virksomhet. Det er usunt for en nasjon at det er slik.

– Sør-Sudan trenger alle sine innbyggere til å skape verdier. En person uten utdanning er et lett bytte for en som vil gjøre landet vårt ustabilt. Skal demokratiet fungere, må alle kunne lese og skrive. Uten kan en ikke delta i debatten og utviklingen, og heller ikke evne å forstå hverken sine rettigheter eller plikter, eller samfunnet. Derfor kan ikke utdanning vente. Alle barn i Sør-Sudan må få gå på skole, og alle voksne som vil lære må få utdanning. Utdanning har ingen aldersgrense, sier Lotyam.

Han forteller at en helt ny læreplan, basert på de fremste læreplanene i verden, er under utarbeidelse. Staten har også satt i gang et program, med internasjonale penger, der hver skole får økonomisk støtte ut fra hvor mange elever skolene har. Barneskolene får 39 sørsudanesiske pund (10 kroner) per elev + 5000 pund. Ungdomsskolene får 90 pund per elev (23 kroner) og 10 000 til skolen. Og et program, med økonomisk støtte direkte til jenter, for å øke antall jenter i skolene, har gjort at det er over 100 000 flere jenter i skolene i dag enn for få år siden. Målet er totalt 200 000 i løpet av de neste to årene. 

Lotyam er svært glad for samarbeidet med Strømmestiftelsen. 
– Strømmestiftelsen er en viktig partner for oss, spesielt når det gjelder lærerskolene. Vi trenger minst 6500 nye lærere hvert år – i flere år fremover. I dag klarer vi ikke å utdanne mer enn 4-500 lærere i året. Med de nye skolene i gang vil tallet på lærere øke betraktelig, sier han. 

– For å dekke opp behovet i hele skolesektoren, trenger vi 120 000 lærere. Det er vi langt unna, men med lærerskolene har vi startet jobben med å nå det målet. Den største utfordringen vi har, i tillegg til økonomi, er mat. Studentene kommer fra hele landet og bor på skolene. Vi har ansvar for å forsyne alle med mat. Uten kan ingen verken studere eller jobbe, og vi skal gjøre vårt for at dette skal vi få til, sier Lotyam.

To skoler er i drift. Den ene har vært i drift i flere år. Skolen i Rombor åpnet for et par år siden. 
– Nå gjenstår de andre tre skolene, sier statssekretæren. Han understreker at lærerskolene har en viktig samfunnsbyggende rolle i å forene og bygge bro over konfliktene i den unge og sårbare nasjonen.