Gå til innhold Gå til navigasjon

Barnesoldater i fryktens land

Barnesoldater i fryktens land
Vi velger å holde identiteten til de tidligere barnesoldatene hemmelig, på grunn av deres sterke fortid.

Få land har tvunget og lurt så mange barn til å bli soldater som Myanmar. Møt tre av dem som ble gitt et gevær i hånden mens de ennå var barn.

Les historiene i bunnen av artikkelen.

Myanmar (også kjent som Burma) er sterkt preget av å ha blitt styrt av en brutal militærjunta de siste 50 årene. All motstand og politisk opposisjon mot regimet har ikke blitt tolerert, og flere rapporter viser at det har foregått omfattende etnisk rensing i landet. Verst går det ut over landets mange minoriteter, og det har blitt rapportert at juntaen har brukt voldtekt som et våpen mot sivilbefolkningen. Landet er nummer 150 på UNDPs utviklingsindeks, og 26 prosent av landets befolkning lever under fattigdomsgrensen. Fortsatt brukes det mer av nasjonalbudsjettet til landets forsvar, enn på helse og utdanning til sammen.

Militærregimet i Myanmar har vært beryktet for den utbredte bruken av tvangsarbeid, blant annet tvangsrekruttering av barn til forsvaret. I følge Human Rights Watch har Myanmar i 2008 det landet i verden med flest barnesoldater. I tillegg til det nasjonale militæret, har mange barn blitt rekruttert inn til etniske gruppers frigjøringshærer. 

Etter at reformene i Myanmar begynte i 2011, har det vært tatt enkelte skritt for å få ned antall barnesoldater, og forhandlinger med FN ble innledet i 2012. Fortsatt er det likevel for mange barnesoldater i Myanmar. Dette er en av de mange store utfordringer som venter Aung San Suu Kyi når hennes parti nå har overtatt makten i det tidligere militærdiktaturet.

Les barnesoldatenes sterke historier.

Reddet av mamma
Maung hadde hatt mange år som barnearbeider da noen venner overtalte ham til å bli med i hæren, bare 14 år gammel.
Lurt i krigen
15 år gammel risikerte Win livet i en krig han ikke så noen mening i. Nå er han fri, men soldatlivet tok fra ham alle drømmer.
Solgt som soldat
Nyan ble solgt til hæren som 16-åring. Noen måneder senere stod han i frontlinjen og skjøt for å drepe.