Gå til innhold Gå til navigasjon

Hva er formål i bistand?

Hva er formål i bistand?

Er det en administrativ oppgave å forhindre barneekteskap i Bangladesh?

Som utviklingsorganisasjon får vi ofte spørsmål om hvordan vi driver vårt arbeid. Vanlige spørsmål kan være ‘hva er administrasjon?’, og ‘hvordan defineres formål?’. I Strømmestiftelsen går 84,6 % til formål, som i vårt tilfelle er å bekjempe fattigdom og drive holdningsskapende arbeid. Det betyr derimot ikke at hele formålspotten utbetales direkte til dem vi hjelper.

Strømmestiftelsens formålsarbeid deles inn i tre områder; internasjonalt prosjektarbeid, prosjektstøtte og oppfølging i Norge samt informasjons- og holdningsskapende arbeid i Norge og internasjonalt.

Vi driver ikke veldedighet, men langsiktig utvikling. Strømmestiftelsen har en desentralisert struktur, med ansatte både på hovedkontoret i Kristiansand og ved regionskontorene. På lik linje med andre organisasjoner, bedrifter eller institusjoner, jobber ikke alle ansatte i Strømmestiftelsen administrativt. Noen av de ansatte i Norge jobber direkte med formålet, produktet.

De ansatte i Strømmestiftelsen som i Norge jobber med formål driver blant annet med kunnskapsoverføring og prosjektutvikling, i samarbeid med lokalt ansatte i felt. Samarbeidet skjer mye via digitale medier– og noen ganger i prosjektlandene. Det knyttes kontakter mellom lokalsamfunn og styresmakter. Det analyseres og tas strategiske valg, for å sikre bærekraftige resultat.

Ett av våre fokusområder er arbeidet mot barneekteskap. Årlig giftes flere tusen jenter bort som barnebruder i Bangladesh. Spørsmålet er: Hvordan angriper man kontroversielle problemstillinger som barneekteskap, tvangsgifting og menneskehandel?

Arbeid med å forhindre barneekteskap i Bangladesh er formål. Dette formålsarbeidet skjer både i Norge og på landsbygda i Bangladesh, i et samarbeid mellom ansatte på kontoret i Kristiansand, ansatte på regionskontoret i Asia, styresmakter, landsbybefolkningen og jentene selv. Resultatet av en helhetlig satsning er at Strømmestiftelsen har utviklet et konsept som i dag kan brukes i mange land. Shonglap startet i Bangladesh – og modellen er nå utvidet til Nepal, Uganda og Sør-Sudan.

Jentene som utsettes for barneekteskap mottar ikke en eneste krone i hånda. Den direkte hjelpen de mottar er et utdanningstilbud som heter Shonglap, en undervisningsmodell som gir dem veiledning i menneskerettigheter og som lærer dem å si nei til barneekteskap. De får praktisk yrkesopplæring, slik at de på sikt kan skape seg et levebrød. Når jentene selv blir mødre vil de kunne videreføre kunnskapen til neste generasjon. Dette er ikke veldedighet. Det er dette Strømmestiftelsen mener er bærekraftig utvikling.

Det er ikke bare det ferdigstilte undervisningstilbudet i Bangladesh, som defineres som formål. Selve kvalitetsstempelet ligger i konseptutviklingen. Uten forundersøkelser, evalueringer, samarbeid på tvers av landegrenser og informasjonsarbeid, ville ikke programmet hatt nødvendig lokalt eierskap og faglig tyngde. Denne modellen oppstår i samarbeid mellom norske og bangladeshiske fagpersoner, som jobber for å bekjempe barneekteskap.

Som en profesjonell utviklingsaktør, som mottar støtte fra Norad, er Strømmestiftelsen pliktige til å sikre evalueringer underveis. Dette er også i vår interesse. For oss er det viktig å vite at formålet oppnås. For å vite at det nytter, må man evaluere prosjekter. På denne måten kan man oppdage hvor man trår feil – og deretter justere kursen. Ansatte på kontoret i Kristiansand jobber for å kvalitetssikre og måle effekten av vårt arbeid. Dette innebærer måling av både kortsiktig og langsiktig effekt av bistand.

Et av våre formål er å drive holdningsskapende arbeid. Strømmestiftelsen mottar informasjonsstøtte fra Norad som pålegger oss å drive opplysningsarbeid. Dette skjer i form av artikler og kronikker om temaer; i dette tilfellet: Barneekteskap. Gjennom vårt medie- og informasjonsarbeid når vi også politikere, som kan bidra til å påvirke det nasjonale og globale arbeidet for barns rettigheter. Dette arbeidet er viktig for å nå ett av våre langsiktige mål om at praksisen om barneekteskap skal opphøre.

Effekten av bistand handler ikke om hvor mye penger som «overføres» til mottager, men hvordan midlene skaper best mulig og varige resultater i våre prosjekter.