Gå til innhold Gå til navigasjon

Hva er det med Afrika?

Hva er det med Afrika?
Det er dagens unge som er løsningen på fremtidens utfordringer, både i Afrika og i verden forøvrig.

Fremtiden til Afrika handler om de unge. Nøkkelen til et bærekraftig Afrika, uten fattigdom og sult, handler mye om den nye generasjonen som vokser opp.

Tekst: Øyvind Aadland, Generalsekretær i Strømmestiftelsen

Om noen få uker skal FNs generalforsamling klubbe de nye «tusenårsmålene» som denne gangen har fått navnet bærekraftsmål. I de neste 15 årene, frem til 2030, skal de 17 målene peke på retning for alt utviklingsarbeid og være en universell arbeidsplan for en bærekraftig utvikling. Planen er ambisiøs, den er omfattende og den vil være kostbar. Beregninger som UNTAC (UN Conference on Trade and Development) har gjort, viser at det årlig vil koste 2500 milliarder dollar for å oppnå målene.

I de nye bærekraftsmålene skal all fattigdom utryddes innen 2030. Sult skal bort, matsikkerhet skal sikres for alle, vi skal få et bærekraftig landbruk og bedre ernæring for alle. Inkluderende, rettferdig og livslang utdanning for alle er også et av målene. Målene, som erstatter de åtte tusenårsmålene er mange – noen vi kanskje si for mange.

Afrika er et rikt kontinent - umåtelig rikt. Her finner vi 11 av de 20 raskest voksende økonomiene i verden i dag. Her finner vi om lag halvparten av all matjord i verden som ligger urørt og bare venter på å bli tatt i bruk til matproduksjon. Kontinentet er svært rikt på mineraler, olje, gass, og andre ressurser som verden spør etter.

Problemet med Afrika er at de ikke fullt ut, til nå i alle fall, har klart å sikre seg verdiene i de enorme naturressursene som ligger der. Internasjonale selskaper drar i land store kontrakter og tømmer landene for verdier som skulle gi vekst, velferd og velstand, arbeidsplasser og skoler. Og – grådige ledere lar seg korrumpere og sikrer seg verdier som skulle tilhøre fellesskapet. Det er et paradoks at i et kontinent der tilgangen på naturressurser og verdier er så stor, er fattigdommen så slående. Afrika topper barnedødeligheten, det er fortsatt mye å gjøre når det gjelder infrastruktur, og tre fjerdedeler av verdens fattige og kronisk sultne lever og bor i afrikanske land. Det er mye å ta fatt på her.

Norge er et av de landene i verden som bidrar svært mye med bistand til Afrika. Den norske modellen har vært nevnt flere ganger når det blir snakket om hvordan land i Afrika og utviklingsland kan sikre seg sine naturressurser på egne hender og, ikke minst, å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene.

I Strømmestiftelsen tror vi det er mye å hente ut fra den norske modellen og et sosialdemokratisk tankesett. Verdier som tilhører fellesskapet må deles på fellesskapet. Naturressurser må forvaltes på en bærekraftig måte og eierskapet må forvaltes av fellesskapet.

Mens det etablerte har sviktet de som skal overta, med korrupsjon og konflikt, er en ny generasjon på gang. Det er håp i det. Det er dagens unge som er løsningen på fremtidens utfordringer, både i Afrika og i verden forøvrig. Miljø, forvaltning, nyvinning, utvikling av ideer, innovasjon og nytenking ligger ikke hos de voksne og i de etablerte politiske miljøene eller hos lederne, men i de innovative og nytenkende miljøene - og det er der de unge er.