Gå til innhold Gå til navigasjon

Hjelp til selvhjelp-pris til Biskop Paride

Biskop Paride Taban får Strømmestiftelsens ” Hjelp til selvhjelp pris” for 2011. Paride får prisen for sitt livslange og fortsatt pågående arbeid med å skape fred og utvikling i Sudan.

Prisen er på 100 000 kroner og deles ut i Kristiansand i september.
Paride er født i Sør-Sudan i 1936. Som ung utdannet han seg til mekaniker, men valgte senere å studere teologi. Han ble i 1980 ordinert til biskop i den katolske kirken i Sør-Sudan.

Paride er en høyt respektert person internasjonalt. Han har gjennom et helt liv arbeidet for fred, forsoning og utvikling i Sør-Sudan. Ikke minst har han satt livet på spill mange ganger for sitt engasjement under og etter den lange krigen i Sudan. For dette har han mellom annet vært fange i det arabiske Nord-Sudan, og hos SPLA geriljaen i Sør-Sudan.  
Han kom tidlig i kontakt med norsk bistandsarbeid, blant annet gjennom Kirkens Nødhjelps Sudan-program.
- Den 9. juli blir Sør-Sudan egen stat. Ved dette historiske veivalget er vi i Strømmestiftelsen fornøyde med at ”Hjelp til Selvhjelp prisens komité valgte biskop Paride til prisvinner. Han er et lysende eksempel på praktisk nestekjærlighet og engasjement for de mest marginaliserte, sier generalsekretær Øyvind Aadland i Strømmestiftelsen.

Paride har grunnlagt flere skoler, og som pensjonert biskop har han startet fredslandsbyen i Kuron i Sør-Sudan. Prosjektet er støttet av Strømmestiftelsen og gir lokalbefolkningen tilbud om skole, helse og jordbruksopplæring.

For sitt store engasjement er det sagt om Paride: ”Dette gir han venner blant kristne og muhammedanere, stammefolk og geriljaledere”.

Tidligere bistandsminister Hilde Frafjord Johnson utalte følgende ved en boklansering: ”Biskop Paride, du er en institusjon. Både i Sudan og blant dine venner og kolleger i Norge”.