Gå til innhold Gå til navigasjon

Gratulerer, Malala!

Gratulerer, Malala!
Foto: Scanpix

I flere konfliktområder rundt i verden, der udemokratiske og radikale krefter arbeider for å ta kontroll, er kampen mot skolegang for jenter et av målene.

Årets fredsprisvinner Malala Yousafzai har på vegne av flere millioner unge jenter tatt opp kampen mot disse kreftene.

Tekst: Øyvind Aadland, generalsekretær i Strømmestiftelsen

Den unge skoleeleven fra Pakistan, Malala Yousafzai, som den 10. desember mottar Nobels Fredspris, har vist oss hvor nådeløse disse kreftene kan være. Hennes arbeid for utdanning og retten til skolegang for jenter, var grunnen til at hun nesten ble drept.

De som forsøkte å ta livet hennes klarte det heldigvis ikke. Drapsforsøket har tvert imot gitt Malala en enda sterkere stemme. Fredsprisen er en seier for Malala, for det hun tror på og hennes utrettelige kamp for utdanning for jenter. Vi føyer oss inn i rekken av gratulanter!

Når jenter i så stor grad holdes utenfor klasserommene, så skjer det også fordi utdanning er en trussel mot konservative og ofte mannsdominerende radikale krefter. Det er krefter som motarbeider demokratiet og opprettholder undertrykkelse og diskriminering.

I dag er det fortsatt 57 millioner barn i verden som ikke går på skole. De fleste er jenter. I følge UNESCO kommer fem av ti barn som ikke går på skole heller aldri til å begynne. 60 prosent av jentene som vokser opp i Midtøsten vil aldri til å få utdanning, og i landene sør for Sahara vil to av tre jenter aldri få skolegang. Vi kan ikke fortsette å ha det slik.

Har du en mor med utdanning er sjansen for å vokse opp 50 prosent større enn om du blir født av en mor som ikke har utdanning. I Mali får kvinner med litt skolegang gjennomsnittlig tre barn, mens de som ikke har utdanning får gjennomsnittlig sju.

Ifølge UNESCO vil jenter som får utdanning utsette ekteskap og graviditet, og de blir mindre syke. De får færre barn og de får friskere barn. De sender barna sine på skole. Faren for å bli offer for menneskehandel, offer for barnearbeid og seksuelt utnyttet blir også kraftig redusert med utdanning.

For den unge tobarnsmora Cecilia Jura (19) fra Kajo Keji i Sør-Sudan har litt skolegang gitt henne en posisjon i landsbyen. Hun som ble sett ned på da hun fikk barn som 16-åring, blir nå sett opp til av eldre kvinner og menn og en av dem landsbyens eldste rådfører seg med i viktige spørsmål. Cecilia har lært å dyrke grønsaker. Hun filtrerer drikkevannet. Ved latrina står såpe og vann til håndvask. Det har ført til at barna nesten ikke har diare og magesyke lenger. Kunnskapen om dette har hun fått på skolebenken.

Utdanning og det å utrydde fattigdom er en av de meste effektive måtene å bekjempe ekstremisme. Mangel på utdanning henger og sammen med rekruttering til radikale- og fundamentalistiske grupper.

Den militante islamistiske bevegelsen Boko Haram har forbudt all vestlig utdanning. De islamistiske gruppene IS, Al-Qaida og andre grupper gjør utdanning til et ideologisk virkemiddel brukt for å forhindre sekularisering. Utdanning er og helt avgjørende i kampen mot ekstremisme og terror. Medlemmer til reaksjonære og radikale grupper rekrutteres svært ofte fra arbeidsløs ungdom uten utdanning.

Fredsprisvinner Nelson Mandela har sagt at: utdanning er det viktigste våpen vi har hvis vi vil oppnå forandring i verden. Årets fredsprisvinnere minner oss igjen om nettopp det, og om hvor «farlig» utdanning er.

Den greske filosofen Diogenes har sagt at fundamentet, grunnvollen, i ethvert samfunn er utdanning av de unge. Denne sannheten lever fortsatt. Dessverre er det mange samfunn som ikke får utnytte denne rikdommen – derfor er Malala og tusenvis av andre jenter og gutters kamp for utdanning en kamp for fremtiden, for demokratiet og en kamp mot overgrep, radikalisme og isolasjon.