Gå til innhold Gå til navigasjon

Gode nyheter i en urolig region

Gode nyheter i en urolig region
Generalsekretær Kristine Storesletten Sødal under den høytidelige seremonien sammen med representanter fra Burkina Faso, Mali og Niger - her sammen med utdanningsminister i Burkina Faso.

Økende uro, terrorangrep og fattigdom: Det lille vi snapper opp av nyheter fra land i Vest-Afrika er sjeldent positivt. Vi hører kanskje noe om norske FN-styrkers tilstedeværelse i urolige Mali, eller om Niger, som alltid havner på bunnen av FNs utviklingsstatistikk. Senest meldte FN at 267.000 mennesker har blitt tvunget på flukt i Burkina Faso som følge av jihadistopprør. 

I dag har jeg lyst til å fortelle noe helt annet. For midt oppi utfordringene som disse landene i Vest-Afrika står overfor, finner vi også historier om fremgang. Vi finner utallige mennesker som ønsker å satse og som tar grep for å skape positiv endring i landet sitt. Et tydelig eksempel på dette opplevde jeg senest forrige uke, da vi signerte en ny samarbeidsavtale med myndighetene i Mali, Niger og Burkina Faso, om utdanningsprogrammet vårt Speed School. Representanter fra alle tre landene, to av dem utdanningsministre, var tilstede under den formelle seremonien vi hadde i Burkina Fasos hovedstad Ougadougou, i tillegg til både Norges og Canadas ambassadører til Mali.

Det var et stort øyeblikk. Vi har samarbeidet over flere år, men nå tar myndighetene i Mali, Burkina Faso og Niger over mer ansvar for organiseringen av utdanningsprogrammet og felles diskusjoner knyttet til utfordringene med barn som havner utenfor skolen. Strømmestiftelsen fortsetter som før med å gjennomføre selve utdanningsløpet, og vi er helt avhengig av støtten fra våre givere for å kunne fortsette. Men at landene selv tar mer styringen, har mye å si for arbeidet videre. Det var veldig motiverende å oppleve deres engasjement. De tre landene ser på Speed School-programmet som et viktig verktøy for å nå FNs bærekraftsmål 4 om god utdanning for alle innen 2030. 

Speed School er en intensiv utdanning for barn og ungdom som har gått glipp av skolegang. Det er helt gratis, og målet er å hjelpe dem tilbake til skolebenken eller gi dem en yrkesutdanning. Barn som aldri har fått begynt på skolen rett og slett en ny sjanse til å få en utdanning. Skolene opprettes i landsbyer der det er mange barn som ikke går på skolen, og forflytter seg til en ny landsby neste år. Denne metoden har vist seg å ha god effekt: En rapport fra forskningsinstitusjonen Fafo viser tydelig at Speed School er særlig viktig for jenters utdanning. Mellom 2014 og 2018 fikk 61.900 barn på 2351 skoler begynne på denne utdanningen, og av disse var 48 prosent jenter. 

Det gjorde sterkt inntrykk da jeg besøkte en av skolene våre i landsbyen Baleyarai Niger noen dager tidligere. I et klasserom stod det skrevet en håndskrevet plakat: «Takket være Strømmestiftelsen kan jeg lese og skrive». Det rørte meg. Langt ute på landsbygda i et av verdens fattigste land har arbeidet vårt betydning!

Men vi skal ikke ta all æren for dette selv – her spiller vi heldigvis på lag. Dette er i ordets rette forstand et bærekraftig prosjekt. For å nå FNs bærekraftsmål er dessuten samarbeid på tvers av land og sektorer avgjørende, samtidig som hvert land må gjøre sin del av jobben. Eksemplet med utdanningsprosjektet i Vest-Afrika illustrerer godt hvordan vi som bistandsorganisasjon ønsker at arbeidet skal utvikle seg. Vi jobber for å bekjempe fattigdom ut fra lokale behov, med mål om å trekke seg ut av landene på sikt. 

Det blir spennende å se hvor veien går videre i Vest-Afrika. Vi mener utdanning spiller en viktig rolle i utfordringene vi ser i dag, også fordi en stor del av befolkningen er svært ung. Det er denne generasjonen som skal bringe regionen videre. Klarer vi å få enda flere jenter og gutter på skolen gjennom Speed School? Jeg er optimistisk. Her kunne jeg selvsagt ramset opp noen av utfordringene vi også møter i prosjektet. Men jeg velger å holde på de gode tallene. For vi har faktisk fått 61.900 barn tilbake på skolebenken. Det tilsvarer nesten antallet 1. klassinger i hele Norge dette skoleåret. Med et godt samarbeid i bunn våger jeg å tro at vi vil se enda bedre resultater om fem år. Og for hvert barn som lærer å lese og skrive er det et hav av forskjell – en utrolig viktig mulighet for en bedre framtid. 

Kristine Storesletten Sødal, generalsekretær i Strømmestiftelsen
(Denne kronikken ble opprinnelig publisert i Dagen 22. oktober 2019)