Gå til innhold Gå til navigasjon

Gledelig satsing på utdanning

Regjeringen fortsetter den positive utviklingen vi har sett over flere år, med også i år å øke bistandsbudsjettet.

Økningen på nærmere 1,3 milliarder, til 31,5 milliarder kroner, gjør at Norge fortsatt vil bruke 1 prosent av BNI til bistand. Vi håper denne solidaritetssaken fortsatt kan være en karakteristikk av norsk utenriks og utviklingspolitikk med en ny regjering.

- Samtidig vil vi i Strømmestiftelsen understreke at vi ikke er primært opptatt av selve prosentsatsen, men på innrettingen av bistanden, sier generalsekretær Øyvind Aadland. I den sammenheng er vi spesielt positive til regjeringens signaler om økt satsing på utdanning, på økt fokus på lærerutdanning og større bevissthet omkring utdanning for jenter fra grunnskolen og inn i ungdomsskolen. Han trekker også frem økt fokus på utdanning i land med krise og i konfliktområder, samt fokus på urbefolkning som gledelig.

- Samtidig er det positivt å merke seg regjeringens satsing på «olje for utvikling» og «skatt for utvikling», der vår kompetanse og våre positive erfaringer kan bidra til sterk vekst og sikring av store verdier, sier Aadland.

Aadland er spent på hvordan den nye regjerningen vil imøtekomme dette budsjettet når de skal sette sitt preg på det. Han vil samtidig sterkt fraråde den snart påtroppende regjeringen om å gjøre store endringer.

- Det bistanden trenger nå er stabile rammevilkår som ikke uroer langsiktige planer og prosesser, sier Aadland.


For mer informasjon:
generalsekretær Øyvind Aadland, + 47 905 64 911
pressekontakt Egil Mongstad; + 47 952 89 394