Gå til innhold Gå til navigasjon

Fra avhengighet til selvstendighet

Fra avhengighet til selvstendighet
I dag er Munnakkaraya et levende lokalsamfunn som har fått bukt med de økonomiske og sosiale problemene.

– HTS-prisen 2013 går til fiskerlandsbyen Munnakkaraya på Sri Lanka, som har brutt fattigdomssirkelen og skapt bærekraftig utvikling.

Av Siv Iren S. Kolstad og Kirsten Falch

På 80-tallet var fiskerlandsbyen Munnakaraya fanget i en sirkel av fattigdom. Befolkningen, som levde av sesongavhengig fiske, hadde ikke tilgang til markedet og ble utnyttet av mellommenn som videresolgte fiskefangsten. Folk manglet hus, sanitæranlegg, utdanningstilbud og helsetjenester. Alkoholisme var et utbredt problem og mange var gjeldsslaver til private pengeutlånere. Flere organisasjoner ønsket å hjelpe innbyggerne, men de klarte ikke å løse landsbyens komplekse problemer.
 
– Munnakkarya ble offer for veldedighet, som skapte avhengighet. Flere ganger i året kom organisasjoner og overøste oss med gaver. I stedet for å gjøre noe med problemene i samfunnet selv, satt dermed folk passive og ventet på gaver, forteller Jude Silva (leder) og Mary Anasita Hami, fra organisasjonen Munnakkaraya Thrift and Credit Cooperative Society.

Folket brøt avhengigheten
I dag er Munnakkaraya et levende lokalsamfunn som har fått bukt med de økonomiske og sosiale problemene. Landsbyen har sammen klart å bryte fattigdomssirkelen.
Hvordan har dere klart å skape bærekraftig utvikling?
– Grunnen til at vi har opplevd suksess er fordi kvinnene i landsbyen fikk tillit og mulighet til å ta utviklingen i egne hender. Vi fikk veiledning og støtte fra Strømmestiftelsen til å starte diskusjonsgrupper. I gruppene identifiserte vi selv våre problemer og kom fram til løsningene sammen. Gruppene ble starten på en grasrotbevegelse, som i dag er en lokal organisasjon. 22 år etter at Strømmestiftelsen trakk seg ut, er gruppene fortsatt en av de viktigste nøklene i arbeidet vårt, sier Mary Anasita Hami.

En landsby av gjeldsslaver
Mangel på inntekt gjorde fiskerne avhengige av lånehaier. Daglig tok de opp lån med 20 % rente for å dekke matutgiftene. Folket ble stadig mer tynget av gjeld, samtidig som samfunnet ble tappet for kapital.
– Hver dag brukte fiskerne opp pengene de tjente. Vi hadde ikke kultur for å spare. Vi visste heller ikke hvordan vi skulle spare. Derfor startet vi spare- og lånegrupper, hvor vi fikk opplæring i husholdningsøkonomi og hvordan markedet fungerte, forteller Jude Silva, leder av Munnakkaraya Thrift and Credit Cooperative Society.

Tok makta i egne hender.
Den største utfordringen var å stoppe pengestrømmen som gikk ut av Munnakkaraya, og heller få den til å sirkulere i lokalsamfunnet.
– I begynnelsen var mennene skeptiske til endringene. Det var kvinnene som var drivkraften. Men etter hvert kom også mennene på banen. Alle fiskerne gikk sammen. Vi organiserte en egen markedsplass og inviterte eksportfabrikkene til oss. I stedet for å selge via mellommenn, solgte vi hele rekefangsten direkte til fabrikkene. Da fikk vi riktig pris, og vi kunne begynne å investere i vårt eget lokalsamfunn. Det ga oss mye makt og en tydelig stemme inn til myndigheter og politikere, forklarer Jude Silva.

– Har skapt jobber
For å nå FNs Tusenårsmål er det essensielt å fokusere på inkluderende vekst og fordeling av goder. Med inkluderende vekst menes en økonomisk utvikling som også inkluderer de fattige. Munnakkaraya Thrift and Cooperative Society har klart å skape en bærekraftig utvikling, som inkluderer de fattigste. Derfor får de HTS-prisen 2013.  
   
– I Munnakkaraya har det blitt skapt jobber, og landsbyen har fått et levende lokalsamfunn. Hjem har blitt bygget, butikker har åpnet. Denne utviklingen har blitt muliggjort gjennom tilgang til banktjenester, og et sterkt fokus på å bygge en bærekraftig lokal organisasjon. Lokalbefolkningen ble selv endringen de ønsket å se i samfunnet. Takk for at dere hjelper oss å forstå hva det betyr «å være endringen», sa Knut Vollebæk da han overrakte prisen til Jude Silva og Ansita Hami i Munnakkaraya Thrift and Credit Cooperative Society

– Hvordan føles det å motta denne prisen?
– Vi er både stolte og takknemlige. Dette er fruktene av alt arbeidet vi har lagt ned de siste 28 årene. Pengene fra Strømmestiftelsen har blitt vel anvendt. Vi har utryddet fattigdom og skapt en god fremtid for våre barn, sier Jude Silva og Anasita Hami.