Gå til innhold Gå til navigasjon

Forsker på mikrofinans

Mikrofinansbransjen utvikler seg stadig, og har blitt et utbredt verktøy i kampen mot fattigdom. Forskning skal sørge for at bransjen blir enda bedre i fremtiden.

Noe nytt og spennende er i gjære her i Strømmestiftelsen. I samarbeid med Universitetet i Agder og Alliance Microfinance AS opprettes nå et senter for mikrofinansforskning.

– Vi håper at senteret kan bidra til nivåheving for mikrofinansbransjen. Vi forventer også at dette vil gi oss en større faglig tyngde som vil bli lagt merke til i bransjen. Det vil i tillegg bidra til at våre givere får en større trygget for at Strømmestiftelsen og Misjonsalliansen gjør sitt ytterste for å få mest mulig effekt for pengene som gis, forteller daglig leder i Strømme Microfinance AS, Lars Erik Harv.

– Stort behov
– Selv om mikrofinans har utviklet seg og kommet langt de siste årene, og blitt et godt og effektivt verktøy i kampen mot fattigdom, er det fremdeles et stort behov for forskning på feltet, forteller Harv.

Senteret skal være en katalysator for samarbeid mellom organisasjoner som jobber med mikrofinans, både i Norge og utlandet. Dette vil gi bransjen en større faglig tyngde, mer formidling av kunnskap og åpenhet mellom organisasjonene, mener UiA forsker Roy Mersland, som vil lede senteret.
– Jeg tror dette kan bidra til en bedre bransje, forteller Mersland.

Eksempler på forskningsfelt er å se på effekten av mikrofinans i kombinasjon med andre utviklingsaktiviteter, som for eksempel utdanning. Andre tema er å se på problemstillingen ved overforgjelding, drivere bak rentenivået, og hvordan mikrofinansinstitusjoner kan bli mer effektive.
– Mulighetene for hva vi kan forske på er uendelige, men vi skal ha hovedfokus på temaer knyttet til ledelse og styring av mikrofinansinstitusjoner, forteller Mersland.

I første omgang kommer startkapitalen på 500.000 kroner fra Sørlandets kompetansefond, men for å oppnå ambisjonene om å være blant de ledende i Europa på mikrofinansforskning vil det trenges betydelig mer støtte fra offentlige og private bidragsytere. 
– I så måte er jeg optimistisk, sier Mersland,

– UiA har nemlig allerede oppnådd stor anerkjennelse for sin mikrofinansforskning. Nå som vi skal samarbeide med Strømme Microfinance og Alliance Microfinance er jeg sikker på at enda flere vil bli oppmerksomme på vår forskning.