Gå til innhold Gå til navigasjon

Fokus på kvinner

Jenter i Bangladesh som holder lykter i mørket.

Vi ønsker å se resultater av arbeidet vårt. Derfor fokuserer vi på kvinner.


Hver dag tvinger fattigdom mødre til å ta umenneskelige valg. Noen selger barna sine, mange uvitende om at små barn dermed havner i sexindustrien. Andre føler seg tvunget til å forlate barna sine på grunn av mannens vold eller desperat fattigdom. Vi møter stadig kvinner som jobber beinhardt - nesten uten lønn. 

Det er nesten umulig å ikke bli lamslått av den brutale virkeligheten.
Likevel: Vi får bare mer og mer tro på at det nytter å hjelpe! 

Hva er det som gir håp?

  1. UTDANNING: Samvad er et utdannings – og selvhjelpsprogram hvor unge mennesker får kunnskap, ferdighet, mot og selvtillit slik at de kan ta styringen i eget liv. Som giver til Strømmestiftelsen er du med på å gi flere unge jenter og unge mødre mulighet til en utdanning som gir dem inntekt, selvstendighet og en helt ny retning på livet. I Nepal og Bangladesh har Samvad forhindret 50 000 barneekteskap!
  2. JOBBMULIGHET: Ofte er det ikke så mye som skal til for at livet skal snu. For mange mødre er det utdanning og et startlån som skal til. Jobb er mat på bordet og en grunn til å stå opp om morgenen. En jobb er trygghet, tilhørighet og følelsen av å bety noe. En jobb er selve fremtidsmuligheten – både for mor selv, lokalsamfunnet og landet. Strømmestiftelsen bidrar med yrkesopplæring og startlån for mødre som vil satse og ta steget ut i arbeidslivet. Med jobb og inntekt får mødre mulighet til å leve vanlige hverdagsliv med barna sine, og barna får fortsette å bo sammen med mor.
  3. MØDRE VIL OG MØDRE KAN! Ingenting annet gir oss mer håp enn selve møtet med mødre. Vi møter så mange flotte jenter og kvinner klar for å bli sjef i eget liv. På tross av et håpløst utgangspunkt, står de opp for egne og andres rettigheter.

Mange steder ser vi hvordan undertrykkelse og fattigdom har preget generasjon etter generasjon, men når du jobber langsiktig med solid, lokal forankring, kan du skape forandring som virkelig varer.

Hvis du vil være med på å skape forandring, kan vi love deg at du vil bli like inspirert som oss av å se hvordan fattige og undertrykte mennesker griper muligheten de blir gitt. Du kan være den som gir dem muligheten! 

Kvinner og barn

Jobbillustrasjon, Burkina Faso
Kvinnene først

Strømmestiftelsen fokuserer særlig på kvinner i arbeidet med jobbskaping. Noen av programmene våre henvender seg utelukkende til kvinner, som for eksempel spare- og lånegruppene i Mali. Her er det kun kvinner som får delta. Vi har også programmer der vi henvender oss til begge kjønn, og samtidig legger spesielt til rette for at kvinnene skal få delta.

Jente, Peru
Bedre for barna

Det sies at dersom man gir en dollar til en mann, skaffer man mat til en mann. Dersom man gir en dollar til en kvinne, skaffer man mat til en hel familie. I undersøkelser som er gjort, er det blant annet funnet at i familier hvor det er kvinnen som får lån, går barna i større grad på skole. Det er også påvist en sammenheng mellom kvinner som mottar lån og bedring i barnas kosthold.

Status og slagkraft

Jente blandt fargerike skjerf
Økt status

Kvinnene får i større grad være med å bestemme og ta avgjørelser når de bidrar økonomisk. Inntektene som kvinnene skaper, gir mer enn mat på bordet. Erfaring viser at økt status og innflytelse i hjemmet også i mange tilfeller følger med.

Nepal, jente, smil
Når flere

Økningen i antallet svært fattige kvinner som får tilgang til mikrofinans har vært formidabel de siste årene. 85 prosent av de aller fattigste som hadde tilgang til mikrofinans i 2006 var kvinner, ifølge Microcredit Summit Campaign.