Gå til innhold Gå til navigasjon

Etterlyser styrking av sivilt samfunn i bistandsbudsjettet

Regjeringen kutter bistandsbudsjettet i forhold til den avgåtte regjeringens budsjettforslag.

I tilleggsproposisjon, som ble lagt frem av finansminister Siv Jensen i dag vil ikke Norge, som et av verdens rikeste land, opprettholde et bistandsbudsjett på 1 prosent av BNI.

- Dersom kuttene er en antydning av hvilken retning norsk bistandspolitikk vil orientere seg mener vi det vil ta oss i gal retning, sier generalsekretær Øyvind Aadland i Strømmestiftelsen.
Han er ikke tilfreds med at vi for første gang på flere tiår ikke har et eget bistandsdepartement.

- Fattigdom bekjempes ovenfra og nedenfra. Vi håper derfor at det også ligger konkrete fattigdomsbekjempende budsjettposter hos utenriksministeren. Ovenfra, gjennom politiske strukturer, og nedenfra i samarbeid med sivilt samfunn. Vi hadde håpet å se føringer som styrket innsatsen i sivilt samfunn. Det har vi gjentatte ganger etterlyst i flere bistandsbudsjetter. Vi ser det fortsatt ikke, og det er vi skuffet over, sier Aadland.

Aadland ønsker likevel ikke å dramatisere budsjettforslaget.
- Totalt sett har budsjettet, i forhold til 2013, en økning på vel en milliard kroner. Sivilt samfunn får også en liten økning. Samtidig synes det som om det skjer en dreining, med økte bevilgninger til og mer fokus på næringslivsbistand. Men for oss er det helheten, sett fra den avgåtte regjeringens budsjettfremlegg, som sender noen signaler det er god grunn til å følge nøye med på i tiden som kommer, sier Aadland.

Han synes at mer fokus på resultater, både levert fra FN organisasjoner og fra private organisasjoner er udelt positivt, og bare er med å skjerpe oss måten bistanden skal gjøres på. Det er resultatene som teller. De må vi vise, sier Aadland.

Nå skal budsjettet opp til behandling i Stortinget, der regjeringen må ha flertall for sin innstilling til budsjett. 

Generalsekretær Øyvind Aadland; 90564911
Pressekontakt – Egil Mongstad; 95289394