Gå til innhold Gå til navigasjon

Savner større oppmerksomhet på de aller fattigste

Savner større oppmerksomhet på de aller fattigste

Det er mange positive elementer i regjeringens Stortingsmelding nr. 35 «Sammen om jobben», om næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet.

Vi i Strømmestiftelsen er også tilfredse over at vi har fått en melding som peker på hvor viktig det er å finne helhetlige løsninger og gode tiltaksløsninger for jobbskaping i utviklingsland.

I Stortingsmeldingen som er presentert like før helgen, legger regjeringen vekt på et økt fokus på bistandens katalytiske rolle og bidragsyter for å oppnå resultater som ikke ville være mulig å få til uten bistandens viktige medvirkning.

– Bistand spiller en strategisk viktig – og nødvendig – rolle i arbeidet med næringsvirksomhet i utviklingsland, sier Bjørn Stian Hellgren som leder Strømmestiftelsens arbeid med næringsutvikling og mikrofinans.

Samtidig er det er overraskende lite som sies i meldingen om de aller fattigste.
– Stortingsmeldingen sier mye om næringsutvikling, om næringsliv og investeringer, og det er viktig, sier Hellgren.

– Men de aller fattigste, de som ikke har arbeid, de som er uten utdanning og som på andre måter har blitt frarøvet det som skal til for å en jobb, må komme enda tydeligere til syne. I meldingen savner vi at de inkluderes på en klarere måte.

– Målet er jo at den økonomiske veksten også skal komme dem til gode. Derfor etterlyser vi et mye tydeligere fokus og større oppmerksomhet på tiltak som bidrar mer til å skape jobber, og å gi muligheter for de aller fattigste og mest marginaliserte, sier han.

For mer info:
Bjørn Stian Hellgren - 95494857
Pressekontakt – Egil Mongstad – 95289394