Gå til innhold Gå til navigasjon

Et nytt Nepal?

Et nytt Nepal?
I gjenoppbyggingsfasen etter jordskjelvet i Nepal er det viktigere enn noensinne å være bevisste så samfunnet man bygger opp igjen blir mer rettferdig.

Kronikk: Når Nepal skal bygges opp igjen etter jordskjelvet er det ikke bare husene som må sikres.

Tekst: Kristine S. Sødal, fungerende generalsekretær - Strømmestiftelsen og Kari Helene Partapuoli, Daglig leder - Utviklingsfondet

Det nepalske samfunn er i stor grad delt av kastesystemet og i gjenoppbyggingsfasen er det viktigere enn noensinne å være bevisste så samfunnet man bygger opp igjen blir mer rettferdig.

Det er ikke bare geologisk vi finner store spenninger under overflaten i Nepal. Kastesystemet ble offisielt avskaffet i Nepal i 1963. Likevel er daliter – kasteløse - i Nepal født med alle odds i mot seg. De nektes adgang til andres hjem og kan ikke spise sammen med andre – fordi mennesker fra de høyere kastene anser dem for urene.

Den sterke diskrimineringen fører til at dalitene er fattigst og i stor grad også blir utestengt fra utdanning og yrkesliv og havner bakerst i helsekøen. Det meldes i disse dager fra flere steder i Nepal om uroligheter ved utdeling av vann og mat. I en situasjon der alle – også de av høyere kaster – opplever knapphet er det dessverre ingen grunn til å tro at kastediskrimineringen tar en pause. Tanken om en mening og rettferdighet i at noen står over andre sitter dypt i tankesettet hos mange. Hvorfor skulle ikke dette også gjelde når barnet ditt sulter og tørster – og en som alltid har stått bak deg i køen konkurrerer om de knappe godene? Eller når gjenoppbyggingen starter og de viktige strategiske valgene for hver enkelt by og landsby skal tas?

Nepal er ikke et enkelt land å jobbe i. I tillegg til kastediskrimineringen er landet fortsatt preget av den årelange borgerkrigen som splittet landet mellom tilhengere av den daværende regjeringen og maoistene som kontrollerte deler av landet. Siden fredsavtalen har flere overgangsregjeringer forsøkt å vedta en ny grunnlov uten å lykkes. I dag erfarer hjelpeorganisasjoner hva en svak statsmakt betyr for den livsviktige koordineringen når flest mulig liv skal reddes og tiden definitivt ikke er på vår side.

Nepal trenger nå aktører i sivilsamfunnet, som sikrer bred deltakelse og medbestemmelse, uavhengig av kaste og politisk ståsted når viktige beslutninger skal tas. Over 600 skoler er bekreftet ødelagt. Hvem skal bestemme hvor de bygges opp igjen? Skal skolen stå på samme sted, hvis den før jordskjelvet stod lengst unna delen av landsbyen kasteløse er forevist til, selv om de er i flertall? Hvordan kan vi få mennesker som ikke har samarbeidet før på grunn av tradisjonelle skillelinjer til å stå sammen når landet skal bygges opp etter katastrofen?

Det er mange spørsmål og ingen enkle svar. Vi er flere norske organisasjoner som har jobbet i Nepal over lang tid. Vi var i Nepal da katastrofen skjedde og vil være der i mange år fremover. Vi samarbeider tett med organisasjoner på grasrota som jobber profesjonelt med stort engasjement for å bringe folk sammen. Et viktig poeng er å føre folk fra ulike kaster sammen, så de lærer hverandre å kjenne og til og med kan samarbeide. Slik ser vi også at kastediskrimineringen gradvis kan slippe taket. Det er tidkrevende arbeid og det krever at du kjenner dem du jobber med godt, for ikke alt som er godt ment virker nødvendigvis slik det skal.

Nepal skal bygges opp igjen. Det kan bli et bedre Nepal, med mindre ulikhet, og det kan bli et Nepal med enda mer ulikhet enn vi kjenner i dag. Jordskjelvet er en grenseløs tragedie for folk som allerede har vært gjennom mye vondt. Hvis vi legger til rette slik at de gode kreftene som heldigvis finnes i landet får samarbeide tror vi imidlertid det er mulig å bygge et mer rettferdig Nepal opp fra ruinene jordskjelvet har etterlatt.