Gå til innhold Gå til navigasjon

Et budsjett som prioriterer verdens fattigste

Et budsjett som prioriterer verdens fattigste

Strømmestiftelsen er glade for at Statsbudsjettet 2020 viser et løft for verdens fattigste gjennom å prioritere sårbare grupper.

- Det er positivt med økt støtte til kampen mot moderne slaveri og utdanning i krise og konflikt, sier generalsekretær Kristine Storesletten Sødal.

Med hovedvekten av sitt arbeid i noen av verdens mest sårbare land, er hun glad for å se at regjeringen fortsetter å prioritere Afrika sør for Sahara og de minst utviklede landene.

- Situasjonen i Vest-Afrika og i Sør-Sudan gjør det betydelig vanskeligere å nå ut til verdens fattigste i dag. Vi mener det er avgjørende å fokusere på tilgangen til utdanning i denne regionen framover, sier Sødal, som selv er på reise i Vest-Afrika denne uka.

I forlengelsen av å prioritere verdens mest sårbare grupper, må også regjeringens klimatiltak sees i sammenheng med fattigdomsbekjempelse, mener Strømmestiftelsen.

- Vi kan ikke bekjempe fattigdom uten å gjøre noe med klimaendringene, og vi er glade økt innsats på klimatilpasning i utviklingsland. For å nå klimamålene må det stor innsats til både hjemme og ute, sier Sødal.

Pressemelding fra Strømmestiftelsen, 7. oktober 2019