Gå til innhold Gå til navigasjon

Er afrikansk jord til salgs?

Er afrikansk jord til salgs?
De siste årene har store afrikanske landområder blitt kjøpt opp av utenlandske selskaper og land.

Utenlandske selskaper kaster seg over Afrikas matjord.

Av Øyvind Aadland, generalsekretær i Strømmestiftelsen

Satellittbilder over store deler av Kenyas grønne åser viser stramme rutenett av dyrket landskap. Utfordringen er at avlingene ikke eies av Kenyas egen befolkning, men av internasjonale selskaper som dyrker jorda for eksport. 

De siste årene har store afrikanske landområder blitt kjøpt opp av utenlandske selskaper og land. Kenya har leaset ut 40 000 hektar jord til Qatar, i bytte mot at de bygger en ny havn i Kenya. Sør-Korea har fått en 99 år lang avtale om leie av dyrkbar jord på Madagaskar, mot bygging av infrastruktur. Indiske selskaper har gjort store jordbruksinvesteringer i Etiopia. I en rapport om Afrikas jordbruk, utarbeidet i FN, tennes røde varsellamper over afrikansk jord.

Det er mange som frykter konsekvensen av langtidsutleie av jordbruksarealer i Afrika. Kritikere sammenligner den nye trenden med neokolonialisme og frykter at utenlandsk innblanding i afrikansk jordbruk vil føre til dårlige vilkår for lokale bønder. I dag livnærer omlag 80 prosent av Afrikas befolkning seg direkte eller indirekte av jordbruk. I områder der utenlandske selskaper overtar retten til å dyrke jorda, kan afrikanske bønder miste rettigheter til jorda de har dyrket i generasjoner.

Flere arbeidsplasser i jordbruket
Selv om enkelte argumenterer for at internasjonal leasing av jord vil skape arbeidsplasser, er det ikke alltid det som skjer i praksis. Modernisering skaper gjerne et mer effektivt jordbruk, som ikke krever like mange hender. Selv om internasjonale investeringer kan gi større og bedre avlinger, er det ingen automatikk i at økt matproduksjon kommer det lokale markedet til gode. Mange hevder også at i dette landskapet er korrupsjonen stor og at kontraktene for leie av jordbruksarealer er mangelfulle. Tusenvis av hektar jord leases ved hjelp av kontrakter bestående av bare tre-fire sider. Det stilles beskjedne krav til miljøvern og det tas lite hensyn til lokale bønder. Studier fra flere afrikanske land viser at bønder mister landtilgang og at vanntilførselen forringes.

Jordbrukspotensiale
Jordbruket er Afrikas største arbeidssektor. Afrikanske jordbruksbudsjetter ligger på mellom 5 og 10 prosent av statsbudsjettet, betydelig lavere enn forsvarsbudsjettene. For å skape flere arbeidsplasser og økt matvaresikkerhet, er det en forutsetning at Afrikas jordbruk settes i fokus.
Spørsmålet er bare om det er landene selv, eller internasjonale selskaper, som skal bestemme kursen for Afrikas matproduksjon.