Gå til innhold Gå til navigasjon

Dystre tall fra Unicef

97 millioner mennesker er i akutt behov for nødhjelp og katastrofehjelp i 2012.

 

I en rykende fersk rapport fra Unicef som ble presentert i dag, fredag 27. januar, tegnes det et heller alvorlig bilde av den globale situasjonen. Og det er helt klart at det er Afrika som kommer dårligst ut.

Det er Somalia, DR Kongo, Sudan, Pakistan og Sør-Sudan som topper den lite hyggelige listen. Og som alltid er det barna og kvinnene som lider mest. For å møte det store behovet for nødhjelp disse landene trenger, er det i 2012 behov for nærmere fire milliarder kroner i hjelp bare til disse fem landene.

I dag skjer fire av de fem store globale humanitære katastrofene i Afrika. Størst er den humanitære katastrofen på Afrikas Horn, der underernæring truer liv til flere hundre tusen mennesker – de fleste barn. Først og fremst gjelder dette Somalia, men også Kenya, Djibouti og Etiopia er hardt rammet av langvarig tørke. Deretter kommer Kongo, så Sør-Sudan og Sudan, og til sist Pakistan.

Ifølge Unicef må det 7,5 milliarder kroner til for å møte dette skrikende behovet for hjelp.

I følge en oversikt fra FN-organisasjonen er det spesielt matvarehjelp, vann, hygiene og sanitær helse som trengs mest. Men også utdanning og bolig kommer høyt opp på listen.

Fire av Strømmestiftelsens samarbeidsland står på Unicefs liste over land som vil trenge mest nødhjelp i 2012. Det gjelder først og fremst Sør-Sudan, så Kenya, deretter det vestafrikanske landet Niger og så Sri Lanka.

Les mer på Bistandsaktuelts nettsider.