Gå til innhold Gå til navigasjon

Stort løft for lærerutdanning i Sør-Sudan

Stort løft for lærerutdanning i Sør-Sudan
På bildet (f.v:) Utdannings-, forsknings- og teknologiminister; Dr. John Gai Joh, Norges ambassadør til Sør-Sudan; Tone Tinnes, Rådgiver ved ambassaden; Gunvor Schanke, Regiondirektør i Strømmestiftelsen Øst-Afrika; Pricilla Mirembe Serukka, Programleder Richard Katamba, og statssekretær Michael Lopuke Lotyam.

17. mars sto utdanningsministeren i Sør-Sudan for den offisielle åpningen av Strømmestiftelsens nye lærerutdanningsprosjekt.

Sør-Sudan opplever en kritisk mangel på kvalifiserte lærere og prosjektet kan bli et viktig element i arbeidet for å bedre kvaliteten i skolen i det konfliktrammede landet.

Sør-Sudan har et enormt behov for lærere. Behovet er 6500 nyutdannede lærere hvert år, mens det i dag blir det bare utdannet 4-500 lærere i året. I skolen er derfor kvaliteten på undervisningen ofte svært lav. En måling nylig viste at mattelærere for barnetrinnet i Sør-Sudan i gjennomsnitt scorer dårligere på en test i matematikk enn 5. klassinger i Singapore.

Mens antall elever har økt fra rundt 400 000 i 2006 til vel to millioner i dag har skolene fortsatt svært få lærere med lærerutdanning. I dag drives skolene i Sør-Sudan stort sett av frivillige lærere som jobber uten lønn.

I det nye prosjektet jobber vi med å reaktivere og sette i gang fem lærerskoler. Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med myndighetene i Juba, som har ansvaret for skolebygg, lærerlønninger osv. Utdanningen skjer over to år og kvalifiserer til lærer. Etter tre år vil en kan gå ut med en bachelor grad. Lærerskolene vil også tilby videreutdanning for lærere, og en fire-årig utdanning for lærere som er i jobb ute i skolene, men mangler utdanning. Prosjektet skal i første omgang gå over fem år.

Læreutdanningsprosjektet er finansiert av Norad og er et samarbeid mellom Strømmestiftelsen, Høgskolen i Oslo og Akershus og Kirkens Nødhjelp, hvor de to sistnevnte har en mindre del av prosjektet.

Men den viktigste samarbeidspartneren er altså myndighetene og utdanningsdepartementet i Sør-Sudan, som har ansvar for skolene som allerede er der, for lærerlønninger og mye av infrastrukturen knyttet til lærerskolene.

To lærerskoler er allerede kommet i gang, Arapi og Rombor. I tillegg vil det om kort tid bli åpnet en lærerskole i Aweil, som ligger helt nordvest i landet på grensa til Sudan. Planen er også å åpne en skole i Rumbek, og en i Maridi.

I tillegg til disse blir det drevet fem mindre private lærerskoler, den største av dem i Yei. Denne skolen har Strømmestiftelsen støttet siden 2002.