Gå til innhold Gå til navigasjon

Det glemte folket

Det glemte folket
Det glemte folket. Illustrasjonsfoto.

Kronikk: Ei 13 år gammel jente som er lei slavekårene på teppeveveriet tilbys en bedre jobb, men lures og ender opp på et bordell.

Kronikken stod på trykk 28. mars i Dagsavisen.

Bygging av en skole blir stoppet på grunn av protester fra folk som ikke vil la barna sine gå på skole sammen med ”de urene barna” i landsbyen like ved. En desperat fattig far selger sin seks år gamle datter til et sirkus – der hun skal arbeide som trapesartist uten sikkerhetsnett.

Hvorfor utsettes disse barna for dette? Jo, fordi de er daliter - kasteløse. Overgrep som dette skjer hver dag, men vi hører nesten aldri om dem. 260 millioner mennesker diskrimineres i dag på grunn av kastesystemet – de fleste i India og Nepal, men det skjer også i andre asiatiske og afrikanske land. Selv om kastesystemet offisielt er avskaffet, praktiseres det fortsatt. Kasteløse regnes som urene, de utestenges fra arbeidsliv, fra skoler og utsettes for grove overgrep. Verden utenfor har glemt dem, og få taler deres sak i media og på den politiske arenaen.

De kasteløse trenger noen som taler deres sak!  I dag prøver det norske dalitnettverket å rette søkelyset mot dem når det inviterer til en høring i Oslo der tema er kasteløse / daliter. For under to uker siden bestemte Elevtinget at Operasjon Dagsverk 2012 skal gå til utdanning av daliter i Nepal. Vi har gjennom dette en unik sjanse til å sette kasteløse på kartet i de kommende måneder. Både i klasserom og i maktens korridorer kan det formidles kunnskap, og ikke minst skapes en bevissthet om denne glemte gruppen mennesker.

Norske elever vil på OD-dagen 1. november jobbe inn penger til et prosjekt gjennom Strømmestiftelsen. Det skal gå til en utdanning som sørger for at disse endringene også når skolene og landsbyene, der dalitene – de kasteløse – fortsatt holdes utenfor og betraktes som urene.

I India regnes over 160 millioner som kasteløse, og lite gjøres for å hindre diskrimineringen som daglig skjer i landsbyene. India har i dag en av verdens raskest voksende økonomier, og det kan være fristende, også for norske politikere å ”glemme” menneskerettsspørsmål når norsk næringsliv har sterk interesse av et godt samarbeid med India. Vi håper Norge vil være sitt ansvar bevisst og løfte denne uverdige praksisen.

Kastesystemet kan med sin klassifisering av mennesker på mange måter sammenlignes med apartheid. Sør-Afrika fikk i mange år holde fast ved denne praksisen uten annet enn halvhjertede forsøk fra verden utenfor til å få slutt på det. Norge var blant de første land som gav kampen mot apartheid sin klare og uredde støtte. Operasjon Dagsverk var en viktig pådriver i Norge, og aksjonen i 1988 gikk til utdanning mot apartheid. 

Norge ble en viktig internasjonal bidragsyter til at apartheidregimet til slutt gav etter for presset og gav like rettigheter til innbyggerne sine i 1994 da Nelson Mandela ble landets president. Vi håper våre politikere nok en gang vil la seg inspirere av norske elevers engasjement for en glemt gruppe, og bli en viktig støttespiller for kampen mot kastesystemet!

Det er bare få dager siden Heikki Holmås ble utviklingsminister. Vi vil oppfordre Holmås til å bruke kontoret han nå inntar til også å bli et talerør for verdens glemte ofre – de kasteløse.

Steffen Mio Kirstiansen
leder Operasjon Dagsverk  

Asle Stalleland
utdanningsleder i Strømmestiftelsen