Gå til innhold Gå til navigasjon

Næringslivet får stadig mer makt og penger

Næringslivet får stadig mer makt og penger

- Næringslivets eneste ansvar er å øke profitten.

Disse ordene fra avdøde professor i sosialøkonomi, Milton Friedman preget i mage år næringslivets tilnærming til samfunnet rundt seg og et ansvar.

Heldigvis kom det en motreaksjon: I 1994 lanserte John Elkington begrepet "den tredelte bunnlinje". Mens Friedman pekte på kun den økonomiske bunnlinjen og ansvaret overfor investorene, mente Elkington at bedrifter i dag må ta hensyn til en langt større gruppe interessenter for å lykkes. En tredelt bunnlinje består av sosiale forhold, miljø og økonomi - People - Planet - Profit.

Logikken er enkel. I en verden med så enorme sosiale og miljømessige utfordringer har næringslivet rett og slett ikke råd til å tenke kun kortsiktig profitt. Og moderne ansvarlige bedrifter har virkelig fulgt opp. Mange rapporterer i dag i forhold til den tredelte bunnlinjen.

Næringslivet får stadig mer makt og penger. Sammenhengen mellom de små ting her hjemme og de store globale forhold blir stadig tydeligere.

For at Strømmestiftelsen skal nå sitt mål om å utrydde fattigdommen er næringslivet ganske enkelt nødt til å spille en viktig rolle. En svært gledelig utvikling er at bedrifter og utviklingsorganisasjoner i dag kan snakke konstruktivt sammen og til og med samarbeide til stor felles nytte. Strømme Business Partner er et godt verktøy i dette arbeidet.

Strømme Business Partner gir bedrifter mulighet til et engasjement for mennesker som er født med mindre muligheter enn oss selv i et av Strømmestiftelsens prosjekter. Ut fra dette kan vi sammen jobbe med verdier i bedriften.

Strømme Business Partner skal ikke være et substitutt for å ta ansvar for sin egen og eventuelle underleverandørers omgang med miljø og menneskerettigheter. Derimot er det en møteplass der vi sammen kan gjøre hverandre gode. Og som en av våre trofaste samarbeidspartnere uttrykker det:
- Det gjør godt å gjøre noe godt!

Relevante lenker
Stortingsmelding 10 (2008-2010) "Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi".

Forum for miljø og utviklings nettsider om samfunnsansvar.

Ethical Corporation - magasin om bedrifter og samfunnsansvar.

Ethical Consumer - magasin om etisk forbruk.

Business Responsibility for Social Development - FNs forskningsprogram for CSR.

Initiativ for Etisk Handel - frivillig initiativ som hjelper bedrifter å ta samfunnsansvar.

Global Compact - FNs frivillige forum for samfunnsansvar.