Gå til innhold Gå til navigasjon

Corporate social responsibility

Corporate social responsibility

Corporate Social Responsibility, også kalt Bedriftenes Samfunnsansvar, er ikke et fenomen utviklingsorganisasjoner har funnet på.

Dette er næringslivets egen beskrivelse av et program og en kultur som kjennetegner ansvarlige og bærekraftige virksomheter.

Men hva innebærer det?
CSR handler om hvordan selskaper evner i strategier og handlinger å ha en overordnet positiv påvirkning på det lokale og globale samfunn. CSR omhandler selskapets evne til å demonstrere ansvarlighet innenfor en økonomisk, miljømessig og sosial dimensjon.

En CSR- strategi beskriver hvordan bedriften akter å gjøre dette. Og en CSR- rapport dokumenterer i hvilken grad selskapet evner å levere resultater i henhold til vedtatt strategi.

Selskapet må finne sin måte å beskrive sitt samfunnsengasjement på. Samarbeidet med Strømmestiftelsen er en del av en større helhet, en viktig del. Når vi begynner å jobbe med CSR så fremkommer det raskt at her er det mulighet for å integrere flere og til slutt alle deler av virksomheten inn i en tenkning og holdning til samfunnsansvarlighet. I hvilken grad man evner å integrere helhet, er også graden for måloppnåelse innenfor CSR.

Mange mener at dette er avgjørende viktig for å fremstå som en fremtidsrettet og bærekraftig virksomhet. Strømme Business Partner deler dette synet.

Et viktig startpunkt for en tilnærming til CSR er den såkalte ”tre-delte-bunnlinje”. Her må vi jobbe med å finne frem til relevante indikatorer som sier noe om hvordan vi kan bringe bærekraftighetsprinsippet inn i alle deler av virksomheten:

1. Økonomisk bærekraftighet – fornuftig og langsiktig drift og planlegging.
2. Miljømessig bærekraftighet – sikre at vår virksomhet tar relevante miljømessige hensyn – alt fra investeringsanbefalinger til kontormiljø og ”bruk av riktig papir og kaffe”.
3. Sosial bærekraftighet – personalpolitikk – humanitære engasjementer – lokale og globale forpliktelser.