Gå til innhold Gå til navigasjon

Jobbskaperne

Jobbskaperne
Yohana og Laurencia er entreprenører og jobbskapere i landsbyen.

Foreldre har fått jobb og inntekt. Barna får gå i barnehage og på skole. På fire år har mikrofinans forandret landsbyen Masemele i Tanzania.

Tekst: Asle Stalleland

En liten gruppe mennesker er samlet på enkle plaststoler i en sirkel i skyggen under det store mangotreet. For dem alle har det skjedd store endringer de siste fire årene.

Etter at Strømmestiftelsen startet arbeid med utdanning og mikrofinans på stedet, har livet tatt en ny og positiv vending for svært mange i den lille landsbyen ved Victoriasjøen.

Yohana Sukari er leder for en av landsbyens spare- og lånegrupper. Den energiske mannen forteller en historie som imponerer.

– Før jeg ble med i gruppa, eide jeg bare en sykkel. Jeg syklet rundt i landsbyen og solgte melk, sier han.

– Etter å ha spart en stund fikk jeg råd til to sykler til, så jeg fikk med meg brødrene mine i virksomheten. Senere fikk jeg spart opp penger og kjøpte til sammen åtte kuer, så nå går forretningene veldig godt, forteller han. (Saken fortsetter under bildet)

2012-11-mwz-monday-o-448Bilde: Spare- og lånegruppa har endret livet for mange i landsbyen. Kvinnen på bildet har startet sin egen bedrift.

400 FAMILIER
For fire år siden ble det startet ni spare- og lånegrupper i området. I dag er over 400 familier engasjert i mikrofinans.

– Det har skjedd store endringer for hele familien etter at Strømmestiftelsen kom hit. Tidligere forstod jeg lite om hvordan markedet virket og syntes det var vanskelig å finne ut hvordan jeg kunne tjene og spare penger. Gjennom Strømmestiftelsen har jeg lært hvordan jeg kan drive forretninger effektivt – og hvordan jeg kan spare penger. Nylig åpnet jeg familiens første bankkonto, forteller han.

Med sitt siste lån har Yohana satt i gang et nytt, stort prosjekt: En bygning med plass til 12 butikkboder. Han har tro på at dette skal skaffe nye inntekter for ham selv og andre i landsbyen. Når bygget står ferdig, skal de fleste bodene leies ut. (Saken fortsetter under bildet)

2012-11-mwz-monday-p-182Bilde: Skolen gir barna en fremtidsdrøm.

BEDRE SKOLEGANG
Strømmestiftelsen og vår lokale samarbeidspartner TAHEA jobber helhetlig med å skape jobber og inntekt til de voksne, mens barna i landsbyen sikres en utdanning. Før fantes det ingen førskole og barnehage i området, men nå finansierer spare- og lånegruppene dette.

– Spare- og lånegruppene har virkelig bidratt til bedre skolegang for barna. Strømmestiftelsen utdannet lærere og assistenter, mens spare- og lånegruppene betaler lønnen deres. Alle spare- og lånegruppene setter også av penger i et felles utdanningsfond for landsbyen. Dette fondet finansierer måltider på skolen for barna, forteller, Yohana Sukari.

– I det siste har de eldste barna våre også blitt med på møtene i gruppa, for vi mener det er viktig for dem å lære om entreprenørskap, om å spare penger og å bruke og investere dem fornuftig, forteller han.

LIKESTILLING
Yohanas kone, Laurencia Sukari, forteller at spare- og lånegruppene har vært viktige for likestillingen i landsbyen.

Etter at hun fikk hjelp til å skaffe seg en jobb, har familien fått råd til skolepenger for deres ti barn.
– Først ville ikke mennene ha oss med, forteller hun.

Mange kvinner i landsbyen ble forlatt av mennene sine og slet med å forsørge seg selv og barna.
– Jeg oppfordret disse til å bli med i gruppene. Vi gav oss ikke, og etter hvert har vi klart å snu det. Nå er kvinnene velkomne og verdsatte medlemmer i spare- og lånegruppene. For min egen del har deltakelsen bidratt til at jeg har klart å skape en egen virksomhet og inntekt, forteller hun.

OVERTRO OG LÆRERSKEPSIS
Gjennom samtalene og diskusjonene i spare- og lånegruppene har folk i landsbyen fått ny kunnskap og det har skjedd viktige holdningsendringer.

– Vi har i stor grad fått bort overtroen som tidligere preget samfunnet. Før forlot skolelærerne ofte landsbyen etter veldig kort tid, fordi mange trodde lærerne var hekser og gjorde livet vanskelig for dem. Etter at vi startet med spare- og lånegruppene har folk forstått at dette ikke er riktig. Lærerne er nå velkomne, blir tatt godt vare på og inkludert blant folk i landsbyen, forklarer Laurencia.

Yohana er stolt over det de har oppnådd, men ser også framover til å finne løsninger på utfordringene landsbybeboerne fortsatt står overfor.

– Det er et stort problem at vi mangler elektrisitet. Dessuten har vi for få brønner og derfor dårlig tilgang til drikkevann. Rett utenfor skolen går det en vei der biler og motorsykler av og til kjører temmelig fort, og vi er bekymret for barnas sikkerhet. Derfor ønsker vi også å få satt opp et gjerde rundt skolen, forteller han engasjert, med et blikk som forteller at dette, dette skal de også få til sammen.