Gå til innhold Gå til navigasjon

Blir hovedsete for mikrofinans

Mikrofinansbransjen utvikler seg stadig, og har blitt et utbredt verktøy i kampen mot fattigdom. Forskning skal sørge for at bransjen blir enda bedre i fremtiden.

I samarbeid med Universitetet i Agder, Alliance Microfinance AS (Misjonsalliansen) og Strømmestiftelsen skal det opprettes et senter for mikrofinansforskning.
– Vi håper at senteret kan bidra til nivåheving for mikrofinansbransjen, forteller daglig leder i Strømme Microfinance AS, Lars Erik Harv.

– Vi forventer også at dette vil gi oss en større faglig tyngde som vil bli lagt merke til i bransjen. Det vil i tillegg bidra til at våre givere får en større trygghet for at Strømmestiftelsen og Misjonsalliansen gjør sitt ytterste for å få mest mulig effekt for pengene som gis, sier han.

Stort behov
– Selv om mikrofinans har utviklet seg og kommet langt de siste årene, og blitt et godt og effektivt verktøy i kampen mot fattigdom, er det fremdeles et stort behov for forskning på feltet, forteller Harv.

Senteret skal være en katalysator for samarbeid mellom organisasjoner som jobber med mikrofinans, både i Norge og utlandet. Dette vil gi bransjen en større faglig tyngde, mer formidling av kunnskap og åpenhet mellom organisasjonene, mener UiA forsker Roy Mersland, som vil lede senteret.
– Jeg tror dette kan bidra til en bedre bransje, forteller Mersland.
– Senteret er unikt for sitt slag i Skandinavia og blant de aller beste i Europa, sier han til Fædrelandsvennen.

Uendelige muligheter
Eksempler på forskningsfelt er å se på effekten av mikrofinans i kombinasjon med andre utviklingsaktiviteter, som for eksempel utdanning. Andre tema er å se på problemstillingen ved overforgjelding, drivere bak rentenivået, og hvordan mikrofinansinstitusjoner kan bli mer effektive.

– UiA har allerede oppnådd stor anerkjennelse for sin mikrofinansforskning. Nå som vi skal samarbeide med Strømme Microfinance og Alliance Microfinance er jeg sikker på at enda flere vil bli oppmerksomme på vår forskning.