Gå til innhold Gå til navigasjon

Storverver

Storverver
Få med deg venner og kjente. Bli storverver, du også!

Som Storverver får du muligheten til å verve deg til en prosjektreise med Strømmestiftelsen!

Det du må gjøre er å verve faste givere til Strømmestiftelsen – givere som kan være med å hjelpe mennesker ut av fattigdom.

Du får ett vervepoeng for hver giveravtale á kr. 200,- pr. mnd. du verver.

Vervingene registrerer du selv her på Min Side, eller du kan få verveblanketter ved å henvende deg til Strømmestiftelsen.

Ved oppnådde 20 vervepoeng får du bli med på prosjektbesøk i Afrika eller Asia .

... Hvordan?
Løsningen innebærer også at man kan få andre med som storververe. Som storverver får man poeng for egne vervinger direkte, og andel av rekrutterte storververes poeng indirekte. For hvert tiende reisepoeng dine storververvenner skaffer seg, får du to poeng til ditt eget reisebarometer!

Spørsmål?
Kontakt Lars Olav Kragholm på lok@stromme.org eller på tlf. 936 69 666.


Her er reglene for å bli storverver:

Registrering
Storververregistrering skal i hovedsak gjøres av den registrerte selv og på Strømmestiftelsens Min Side.

Også vervinger og rekruttering av andre storvervinger skal som hovedregel registreres av storververen selv på Min Side.

Innlogget på Min Side kan storverver se sine vervede og spesifikasjon for hver enkelt vervet avtale om betaling er kommet i gang.

Poengberegning
Storvervinger godtgjøres med ett reisepoeng pr. 2.400 kroner avtalt som årspris for direkte vervinger og videre 20% av tilsvarende for indirekte vervinger.

Verving er godkjent for premiering når en giveravtale er gyldig og det minst finnes tre innbetalinger på den. Bare aktive giveravtaler telles.

En storverver kan rekruttere og høste indirekte poeng fra så mange andre storververe vedkommende måtte ønske, men allerede rekrutterte storververe kan ikke rekrutteres på nytt, og indirekte poeng beregnes bare i ett nivå.

Ververeise
Når du har oppnådd 20 poeng, vil du bli premiert med en prosjektreise. Strømmestiftelsens reiseleder vil ta kontakt med deg og de andre storververne som er klare til å dra for å avtale reisetidspunkt og informere om turen.

”Premien” har en verdi på kr 15 000. 
Kostnader ut over dette beløpet skal dekkes av den reisende selv.

Fortsatt noe du lurer på? 
Lars Olav Kragholm står klar til å hjelpe deg på e-post lok@stromme.org eller på tlf. 936 69 666.