Gå til innhold Gå til navigasjon

Bli med, du også – sammen er vi sterke!

Bli med, du også – sammen er vi sterke!
- Ingen kan gjøre alt, alle kan gjøre noe, sammen blir vi gode. Omtrent slik kan vi oppsummere FNs bærekrafts mål nummer 17, skriver generalsekretær Kristine S. Sødal i denne kronikken.

FN har laget en arbeidsplan i 17 punkter for hvordan verden i fellesskap kan arbeide for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Mens de 16 første punktene angir målet og detaljbeskrivelser på enkeltområder, slik som god utdanning eller likestilling mellom kjønnene, er det siste punktet en oppfordring til oss alle om å heve blikket og samarbeide med andre.

Diskusjoner om tiltak
I utviklingspolitikken foregår det stadige diskusjoner om hva som er de riktigste og viktigste tiltak for å utrydde fattigdom. Noen mener tiltak gjennomført av multinasjonale organisasjoner som FN er nøkkelen til å bekjempe fattigdom, andre mener det viktigste er å bruke pengene på helse og utdanning. Noen mener næringslivet er løsningen, mens andre mener det er selve problemet.

Les mer om FNs bærekraftsmål

Satser på utdanning, likestilling og jobbskaping
Som generalsekretær i en norsk bistandsorganisasjon deltar jeg stadig i diskusjoner knyttet til prioriteringer innenfor utviklingspolitikken. Disse diskusjonene må vi ha fordi behovene er så mange, og derfor må vi prioritere. Strømmestiftelsen har selv valgt å satse mest på utdanning, likestilling og jobbskaping i de neste fem årene. Vi kan som organisasjon ikke gjøre alt, vi kan ikke være i alle land, og midlene vi har samlet inn må vi bruke der vi mener vår kompetanse gir størst effekt. I møter jeg deltar på argumenterer jeg derfor for hvor viktig det er at norske myndigheter satser på nettopp utdanning og jobbskaping, spesielt i de aller mest sårbare og fattigste landene i verden. Dette fordi vi mener en slik satsning er målrettet og avgjørende for å nå bærekraftsmålene.

Inngår partnerskap
Kompleksiteten i fattigdomsutfordringene møter oss likevel i de ulike programmene vi har. Når vi har utdanningsprosjekter i en landsby i for eksempel Niger, hender det gjerne at vi får forespørsler fra innbyggerne om at de trenger rent vann. Rent vann og brønnboring er ikke noe vi er gode på, men vi ønsker selvsagt å hjelpe til. Da blir det vår oppgave å inngå partnerskap med noen andre organisasjoner som er gode på brønnboring for å bidra til å løse også den utfordringen som innbyggerne har. Akkurat dette har vi gjort i flere områder i Niger, der vi bidrar med utdanning til barn som aldri har fått begynt på skolen, og en av våre svenske samarbeidspartnere bidrar med rent vann.

For å oppnå varige endringer som tar oss i riktig retning, trenger vi rett og slett hverandre.

Viktig med næringsliv og akademia
Jobbskaping er noe vi har hatt et spesielt fokus på i Strømmestiftelsens arbeid i en årrekke, og det er et utrolig viktig verktøy for å oppnå "hjelp til selvhjelp". Det å skape jobber er et godt eksempel på hvor avgjørende det er at ulike aktører går sammen. Vi kan med vår kompetanse investere i mennesker gjennom utdanning og yrkesopplæring, så de kan være i stand til å få en jobb. Den faste og bærekraftige jobben, derimot, mener vi det er aller best at det private næringsliv kan stå for.

På samme måte spiller forskere og akademia en stor rolle i å på en objektiv måte finne ut av hva som fungerer – og hvordan man kan ha størst effekt i å oppnå positive endringer på sikt.

Vi er en av mange brikker
Både på lokalt og globalt nivå er det derfor viktig og riktig at vi ser oss selv som en av mange brikker i et puslespill. Vi bidrar med én bit, og vi må finne de brikkene vi passer best sammen med, slik at vi kan danne det store bildet og gjøre en avgjørende forskjell. For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap mellom myndigheter, akademia, næringslivet og sivilsamfunn. 

For å oppnå varige endringer som tar oss i riktig retning, trenger vi rett og slett hverandre. Dette er spennende og meningsfullt å få være med på, og vårt arbeid i Strømmestiftelsen spiller en rolle i en generasjon der man oppnår store positive endringer og der yngre generasjoner virkelig viser vei og vilje til endring.

Kristine Storesletten Sødal

 

 

 

 

Tekst: Kristine S. Sødal, generalsekretær


Første gang publisert i Dagen. 16. april 2019