Gå til innhold Gå til navigasjon

Fornøyd med regjeringens satsing på utdanning

Fornøyd med regjeringens satsing på utdanning
Strømmestiftelsen er fornøyd med regjeringens fortsatte satsing på utdanning. Her bilde fra en skole i Strømmestiftelsens utdanningsprogram Speed School i Mali i Vest Afrika.

- Vi er fornøyde med en fortsatt satsing på utdanning. Utdanning er en viktig forutsetning for all utvikling og det er bra at regjeringen spesielt prioriterer utdanning for jenter, sier generalsekretær Kristine Storesletten Sødal i Strømmestiftelsen.

- Som bærekraftsmålene også vektlegger er en sentral utfordring å heve kvaliteten på utdanning. De siste tallene fra FN og Verdensbanken er alarmerende. Når seks av ti barn og ungdommer fortsatt mangler en grunnleggende utdannelse er behovet for en kvalitetsheving prekært. Vi er derfor glade for at Norge fortsatt vil gå i front i denne satsingen, sier Sødal.

- Det er også positivt med en økt satsing på jobbskaping og en yrkesutdanning som etterspørres av næringslivet. Det er en formidabel global utfordring når det skal skapes 600 millioner nye jobber gjennom de neste ti årene. Det er derfor bra regjeringen tar på alvor utfordringen med de store ungdomskullene som skal ut i arbeidslivet, ikke minst i Afrika. Strømmestiftelsen mener at det er klokt å legge mye av satsingen på nye jobber til energisektoren. Vi vil imidlertid følge nøye med på hvordan disse midlene brukes, og det er viktig at det fører til at det faktisk blir flere jobber for fattige. Når regjeringen bruker Norfund som sin hovedkanal i satsingen er det avgjørende at det er de fattige som trenger jobber i Sør, ikke investorene i Nord som blir de viktigste interessene, sier Strømmestiftelsens generalsekretær.

Strømmestiftelsen synes også det er gledelig med økningen av midler til styrking av arbeidet for tros- og livssynsfrihet for religiøse minoriteter. Mange minoriteter er i dag under et stort press, og en innsats her er viktig og nødvendig, mener Sødal.

-Selv om mye er bra i bistandsbudsjettet, vil vi uttrykke vår store skuffelse over at regjeringen bare foreslår å ta imot 1120 kvoteflyktninger neste år. Dette står i sterk kontrast til det enorme antallet mennesker på flukt i verden. Det er pinlig at vi som et av verdens rikeste land ikke kan vise større raushet overfor mennesker som har måttet forlate alt på grunn av krig og konflikt. Norge viser med dette også svært liten solidaritet overfor de landene som i dag tar imot svært mange flyktninger, sier generalsekretær Kristine Storesletten Sødal.