Gå til innhold Gå til navigasjon

Bekymret for debatten om norsk bistand: Ønsker fakta og kunnskap - ikke retorikk

Bekymret for debatten om norsk bistand: Ønsker fakta og kunnskap - ikke retorikk

-De gode resultatene i norsk bistand er bygget på kunnskap og erfaring fra mange års hardt og grundig arbeid. Derfor fortjener vi en debatt, der også politikere tar utgangspunkt i kunnskap og fakta, ikke bare retorikk, sier generalsekretær i Strømmestiftelsen, Kristine Storesletten Sødal.

- Vi kan være stolte over at norsk valgkamp i alle år har holdt et visst saklighetsnivå og vært preget av respekt mellom debattantene, sier Sødal.

I år er det imidlertid noen urovekkende tegn, og særlig debatten om bistand og norske verdier mellom Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug og Kr.F.-leder Knut Arild Hareide har provosert Strømmestiftelsens nye generalsekretær:

- Å hevde at Kristelig Folkepartis bistandspolitikk handler om å gi ut mest mulig penger, uten at de er opptatt av hva pengene brukes til er direkte feil, sier Sødal. -Tvert imot har Kristelig Folkeparti laget sin egen utviklingsmelding, der det grundig redegjøres for hva partiet ønsker å gjøre og hvorfor. Dette har skjedd gjennom en bred prosess, der vi og andre bistandsorganisasjoner har fått bidra, før Kr.f. på selvstendig grunnlag har utarbeidet dokumentet.

- Er du ikke redd for å bli tatt som partipolitiker heller enn generalsekretær nå?

- Vi er en partipolitisk uavhengig organisasjon, men har meninger om det som er vårt fagfelt, altså utviklingsbistand. Påstander som den fra Listhaug bygger opp om fordommer enkelte har om bistand som ikke nytter, og en ukritisk overføring av norske skattepenger til utlandet. Alle som jobber med dette vet at norske myndigheter har svært grundige prosesser for tildeling av midler og måling av resultater. Politikerne burde informere om dette, heller enn å komme med retorikk som antyder det motsatte. Det er viktig at vi som jobber med bistand får en stemme også i denne debatten, og det er veldig bra med analyser som den Kirkens Nødhjelp har gjort med en gjennomgang av alle politiske partiers utviklingspolitikk, sier Sødal.

- Det har vært debattert heftig om kristne og norske verdier i sammenheng med dette. Hva mener Strømmestiftelsen, som en norsk utviklingsorganisasjon, basert på kristne verdier?

- I Strømmestiftelsen har vi en sterk tro på at nestekjærlighetsbudet også gjelder menneskene uten norsk pass – uansett hvor i verden de måtte befinne seg. Vår holdning er at nestekjærlighetsbudet står svært sentralt, og vi tror at det, sammen med arbeiderbevegelsens verdi om solidaritet har vært veldig viktig for mye av det aller mest positive med norske verdier.

Når vi prøver å hjelpe andre land ligger mye av vår legitimitet i at vi med den nordiske velferdsmodellen har fått til noe ganske unikt. Ja, vi har oljen, men få, om noen land har som Norge klart å la penger fra naturressursene komme alle landets innbyggere, også kommende generasjoner til gode. Det er vi stolte av, og her kan vi være et godt eksempel for andre.

Samtidig ser vi i Strømmestiftelsen, som en internasjonal organisasjon med ansatte fra alle 13 landene vi jobber i at vi skal være forsiktige med å snakke om spesifikt «norske verdier». Mye er felles mellom land og kulturer, og vi har også mye å lære. Blant annet er det sterkt å se de mange eksemplene vi møter på hvordan folk som selv har lite virkelig stiller opp for andre på en imponerende måte, sier generalsekretær Kristine Storesletten Sødal.