Gå til innhold Gå til navigasjon

Bedriftenes samfunnsansvar - en unik konferanse

Bedriftenes samfunnsansvar - en unik konferanse
John G Bernander og Henrik Syse er to av de som blir å treffe på CSR-konferansen 11. april i Kristiansand.

11. april samles bedrifter til CSR-konferansen i Kristiansand. Spennende bidragsytere som Henrik Syse og John G. Bernander kommer på den viktige konferansen hvor en hører om at tydelig samfunnsansvar fører til mer lojale kunder, bedre medieomtale og forbedret totalkapital.

CSR Konferansen arrangeres i samarbeid med Kruse Smith Stiftelsen, DNB og Strømmestiftelsen og ble første gang gjennomført i 2016. Målsettingen med konferansen er å sette fokus på viktigheten og nytteverdien av å ha et godt forankret samfunnsansvar i bedriftene, uansett størrelse. Gjennom å invitere inn erfarne bedriftsledere og akademikere ønsker vi å gi ledere og eiere gode idéer og motivasjon til å utvikle samfunnsansvar strategisk i egen virksomhet. 

I år spør vi om et godt forankret og troverdig samfunnsansvar kan være en betydelig faktor for forbedret konkurransekraft og merkeutvidelser? Nyere forskning peker i den retning. Og samfunnsansvar som springer ut fra kjernevirksomhet er det som gir best gjenklang og troverdighet i markedet. 

Stadig flere bedrifter ønsker å ta ansvar for en bærekraftig utvikling, men hvordan kan man gjøre det i praksis? For, som en av våre bidragsytere på konferansen skriver: "For at bedrifter skal operere mer samfunnsansvarlig er det nødvendig at dette blir basert på verdiskapning og lønnsomhet" (Caroline D. Ditlev-Simonsen).

Sponsing av lokale idrettslag er viktige samfunnsbidrag, men de er sjeldent lønnsomhetsdrivende for sponsoren. Vi ønsker å gi deg idéer og inspirasjon til hvordan du kan identifisere og iverksette tiltak og produkter som bidrar positivt både til samfunnet og bedriften. 

På konferansen møter du bedriftsledere og akademikere som jobber spesielt med samfunnsansvar og som gladelig deler sine erfaringer med deg. Det blir også rikelig tid til å samtale om dette med foredragsholdere, kolleger eller andre deltakere i pausene. 

Velkommen til en inspirerende og lærerik dag.

Overskuddet fra konferansen går til Strømmestiftelsens jobbskaperkampanje.