Gå til innhold Gå til navigasjon

Barnet i sentrum

Barnet i sentrum
Ingenting gjør mer vondt enn å høre om barn som lider – eller i verste fall dør.

Fattigdommen dreper 7,6 millioner barn hvert år, mens hele 200 millioner barn får ødelagt muligheten til å nå sitt fulle potensial. Hva kan vi gjøre med det?

Av Asle Stalleland

Det er deprimerende tall UNICEF viser til. Ingenting gjør mer vondt enn å høre om barn som lider – eller i verste fall dør – fordi foreldrene ikke har klart å gi dem det de trenger. Det har også en utviklingsmessig og økonomisk side: Den dårlige oppveksten fører også til at de jobber mindre effektivt i voksen alder. Ifølge FN fører disse dårlige oppvekstforholdene til hele 20 prosent lavere produksjon i fattige land enn det man kunne oppnådd hvis alle fikk en god og sunn oppvekst. Det svir med andre ord i både hjerte og statskasse når barn ikke får maten, omsorgen, helsestellet og utdanningen de har rett til.

De første årene vi lever er utrolig viktige for hvordan vi blir og hvordan vi får det senere i livet. Får ikke hjernen, kroppen og det sosiale utvikle seg på en sunn måte de første leveårene, kan det være vanskelig eller umulig å ta igjen det tapte. Derfor har det også vært en økende bevissthet om at utviklingshjelp som kommer små barn til gode er noe av den mest effektive form for hjelp vi kan gi. Enkelte kost-nytte-studier har konkludert med at hver krone man investerer i et barn under skolealder gir 4-5 kroner tilbake for landet barnet lever i. Hvis pengene er investert på tiltak som fungerer, vel å merke.

Skal man drive godt utviklingsarbeid for små barn, er det viktig å tenke helhetlig på miljøet barnet vokser opp i. Fungerer familien dårlig, er det neppe bra for barnet heller. Er det dårlig kvalitet i skolen, manglende helsestell og små sjanser til å påvirke egen utvikling i landsbyen, blir barnets muligheter til å kunne blomstre som ungdom og voksen enda mindre.

For at små barn skal få det bedre, jobber Strømmestiftelsen derfor helhetlig, med hele familien og landsbyen. Et av våre barnehageprosjekter er et godt eksempel på dette. Her får barna en trygg og god hverdag med omsorg fra voksne og lek og utfoldelse med andre barn. De får et pedagogisk tilbud som betraktelig styrker mulighetene deres til å gjøre det bra når de begynner på skolen. De får oppfølging på helse og kosthold, samtidig som foreldrene deres får opplæring i hvordan de kan lage god, sunn og rimelig mat til barna hjemme.

Når mødrene vet at barna har det trygt og godt i barnehagen, kan de også lettere tjene penger til familien. I tillegg har Strømmestiftelsen mange andre steder startet spare- og lånegrupper. Med små lån og gode idéer skaper mødrene en varig inntekt for familien. De møtes jevnlig og sparer i en felles pott. Fra denne kan en så låne etter behov, lån som betales tilbake med renter. Rentene bestemmer gruppene selv. Her lærer de også hvordan man utvikler en virksomhet, om personlig økonomi og, ikke minst, om viktigheten av utdanning og fellesskapet i landsbyen.

Det haster for barna som er født inn i dyp fattigdom. Skal de få mulighetene til å blomstre og nå sitt fulle potensial er det for sent om hjelpen kommer når de er ti år gamle. 200 millioner barn får hvert år ødelagt mange av mulighetene sine senere fordi de ikke får det de trenger og har rett til. Det må imidlertid ikke være slik, og vi kan skape endring. Skal barna få være barn og utvikle seg slik de kan og ønsker, må vi sette familier og lokalsamfunn i stand til å ta vare på dem, samtidig som de effektivt utfordrer myndighetene som faktisk sitter med det endelige ansvaret for at barn får utdanning og helse der de bor. De som har ansvar må også ta ansvar - og sette barnet i sentrum.