Gå til innhold Gå til navigasjon

Afrikansk oppgjør med norsk utvikling

Afrikansk oppgjør med norsk utvikling
Rollen som donor er like uverdig som mottakerrollen, hevder afrikanske kirkeledere.

Kronikk: Rollen som donor er like uverdig som mottakerrollen, hevder afrikanske kirkeledere.

Kommentar i Bistandsaktuelt

Vestlig velmenthet har gjort Afrika til en passiv mottaker.  Dette mener flere afrikanske samfunns- og kirkelederne, som nylig deltok på konferansen ”Transforming Africa – Restoring Dignity – Rethinking Development” i Oslo.  I to dager var de samlet for å utfordre til nytenkning om norsk bistand i Afrika. De vil sitte i førersetet og selv bestemme hvordan landene deres skal utvikles. De vil ikke lenger la seg diktere av vestlige politikere og bistandsfolk.  Nok er nok, sier de.

- Vi som er afrikanerne må slutte med å dyrke rollen som offer og mottaker. Dette mønsteret hemmer utvikling og frarøver afrikanerne verdigheten. Samtidig er det et gjensidig avhengighetsforhold mellom donor og mottaker. Derfor er rollen som donor like uverdig som rollen som mottaker. Forholdet mellom Afrika og resten av verden må normaliseres og blir likeverdig. Likeverd frigjør både mottaker og donor til å leve verdige liv, fremholder Dr. David Kaulem fra Zimbabwe. Afrikanske organisasjoner må bli mer kritiske når de velger sine samarbeidspartnere og våge å si nei til å motta støtte fra donorer som de ikke ønsker å samarbeide med, eller som de ikke kan identifisere seg med, hevder flere av konferansedeltakerne. Budskapet er klart. Utviklingsbistand til Afrika har ingen fremtid dersom vi ikke kan bygge sammen, på felles vilkår.

Kirkelederne fra Afrika ønsker en etisk tilnærming til utvikling, og ikke bare en økonomisk.
- Målet er ikke å gjøre fattigdom til historie, men å gjøre grådighet til historie. Afrikas krise er i første rekke en etisk krise og en lederkrise, ikke en økonomisk krise, mener den ugandiske biskopen Zac Niringiye. Han ønsker en debatt som ikke handler om utvikling, men om transformasjon av Afrika.

- Dette gjør dere ikke gjennom å kaste på oss mer bistand. Det virker ikke. Bistand og nødhjelp er en del av det afrikanske problemet fortsetter biskopen fra Kampala. Han får støtte av økonomen Valentine Gitoho, som mener at utviklingspenger kan bidra til å ødelegge et land. De er enige om at bistand ofte skaper et demokratisk problem fordi afrikanske myndigheter gjøres ansvarlige overfor utenlandske donorer i stedet for egen befolkning. Derfor ber de oss fokusere bistanden mer på bevisstgjøring for å ansvarliggjøre nasjonale politikere.

Vi har grunn til å lytte og gå i dialog når disse lederne fra Afrika utfordrer seg selv og oss til nytenkning.  Ved det viser vi at vi ikke bare ønsker å være donorer, men likeverdige samarbeidspartnere. Det handler om å se mennesker som subjekter, ikke objekter. Både i Afrika og i Norge.

Jørn Lemvik, generalsekretær i Digni
Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas
Øyvind Aadland, generalsekretær i Strømmestiftelsen
Ørnulf Steen, generalsekretær i Norges Kristne Råd
Kristin Eskeland, styreleder i Kvekerhjelp
Birgit Philipsen, daglig leder i ADRA Norge