Gå til innhold Gå til navigasjon

Act Now - et annerledes studieår

Act Now - et annerledes studieår
Reis ut i verden og bekjemp fattigdom. Kom hjem som et rikere menneske.

Act Now er Strømmestiftelsens utvekslingsprogram for ungdom i alderen 18-25 år. Reis ut i verden og bekjemp fattigdom. Kom hjem som et rikere menneske.

SØK HER!

Act Now er et studium i tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid. Som Act Now-student får du kunnskaper om fattigdommens årsaker og konsekvenser. Du vil lære om utviklingsarbeid, ikke bare i teorien, men også hvordan det fungerer i praksis. Utvekslingsprogrammet Act Now gir deg unike erfaringer som vil prege deg resten av livet.

Faglig innføring

Act Now-programmet starter i midten av august med seks ukers kurs på Hald Internasjonale Senter  i Mandal. Her møter du 60 andre norske og utenlandske studenter fra 13 forskjellige land. I løpet av disse ukene får du en faglig innføring i temaer som bistand, utvikling og tverrkulturell kommunikasjon.

Praksis i Sør
Etter forberedelseskurset starter selve utvekslingen. Du får syv måneders praksis hos en av Strømmestiftelsens partnerorganisasjoner i Vest-Afrika ,Øst-Afrika , Asia eller Sør-Amerika.

Her vil du være en del av arbeidsfellesskapet og delta i organisasjonens daglige arbeid. Du blir tildelt praksisplass ut fra en helhetsvurdering av personlige kvalifikasjoner, språkkunnskaper, teamsammensetning og hensyn til tjenestestedene.

Læring for livet
Arbeidsoppgavene er avhengige av praksisplassen din. Noen av partnerne våre driver låneprosjekter for fattige kvinner, mens andre jobber med gatebarn.

Enkelte av organisasjonene fokuserer på utdanning, mens andre kombinerer mikrofinans og helseopplæring. Felles for praksisplassene er at de alle vil gi deg muligheten til å være med å bekjempe fattigdom.

Og sannsynligvis vil du oppleve at du selv lærer minst like mye som du bidrar. Act Now er studieåret som vil prege deg for livet.

Studieåret avsluttes på Hald Internasjonale Senter. Her blir det rom for å bearbeide det du har opplevd, samt etterarbeid med sentrale temaer innen utvikling.

Opptakskriterier
Hald Internasjonale Senter er en godkjent fagskole av NOKUT, og du kan søke om lån og stipend fra Statens Lånekasse for Utdanning. Du betaler en egenandel på 77.000 kroner for å være med. Du får da dekket alle utgifter i forbindelse med oppholdet på Hald og på praksisstedet. Du må regne med noen utgifter til vaksinasjon, bøker og lommepenger.

Det kreves fullført treårig videregående opplæring eller godkjent realkompetanse for å bli tatt opp som Act Now-student ved Hald Internasjonale Senter.

Programmet passer best for personer i alderen 18-25 år. Språkkunnskaper og organisasjonserfaring vektlegges. Studenter som kan fransk, spansk eller portugisisk vektlegges. Yrkeserfaring eller utdannelse fra høgskole eller universitet er en fordel.

Fullstendig inntaksreglement finner du her.

SØK HER!