Gå til innhold Gå til navigasjon

Å skape jobber er effektiv bistand

Å skape jobber er effektiv bistand
– Den digitale og teknologiske utviklingen byr på mange utfordringer, men også store muligheter for nye jobber for de store og ungdomskullene som kommer, ikke minst i Afrika, sier direktør Kristin Skogen Lund i NHO. Foto: Aksel Jermstad

– Er det noe som virkelig er effektiv bistand, er det å legge til rette og være med å bygge et grunnlag for jobber og et utviklende næringsliv, sier NHO-direktør, Kristin Skogen Lund, i dette intervjuet.

– Det er ingen tvil om at Afrika er mulighetenes kontinent, men det er ikke lett å tjene penger her, sier direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Kristin Skogen Lund. Hun sier næringslivet har en svært viktig oppgave i å være med å skape og utvikle jobber i Sør.

NHO-direktøren mener det er mange muligheter for den som vil satse i utviklingsland.

– Men det vil være krevende. En må holde ut, og det er ikke uten videre enkelt å få til lønnsomhet her, så vi skal ha respekt for at det er mange som vegrer seg for å investere. Samtidig tror jeg at de som satser gjør veldig mye bra, sier Skogen Lund.

– Jeg har besøkt selskapene og vet at utfordringene er mange, ikke minst i forhold til lover, regler, korrupsjon og så videre. Det er områder det selvsagt er svært viktig å forholde seg til på riktig måte. Og, understreker Skogen Lund, – mangel på gode systemer og strukturer gjør at det er utfordrende å tjene penger her.

Respekt og trygge arbeidsplasser

Direktøren i NHO opplever at de som vil investere i utviklingsland har et stort ønske om å være med å skape verdier. Samtidig er det for noen en egen motivasjon i det å arbeide med å utvikle lokalt næringsliv, gjennom å by på noe av det de selv har som ansvarlige arbeidsgivere.

– Dette gjelder ikke minst i forhold til å ha respekt for arbeidstakerne og sørge for gode og trygge arbeidsplasser, sier Skogen Lund.

Besudler bistanden

Hun mener at norsk næringsliv absolutt kunne hatt større tilstedeværelse i flere av disse landene, men er samtidig tydelig på at bistanden må ta selvkritikk og litt av skylden for at næringslivet ikke har tatt dette lenger.

– Jeg mener norsk bistand har tenkt feil i forhold til dette. Mange har sett på næringslivet og det å utvikle jobber og lokalt næringsliv som noe som besudler bistandens edle formål. Heldigvis tror jeg utviklingen har snudd en del. Men er det noe som virkelig er effektiv bistand, er det å legge til rette og være med å bygge et grunnlag for jobber og et utviklende næringsliv. At norsk bistand har vegret seg mot et sterkere samarbeid med næringslivet, mener jeg har vært med på å gjøre den mindre effektiv, sier Skogen Lund.

Samarbeid 

– Vi må arbeide sammen, privat næringsliv og bistand, for å skape utvikling og fremvekst. Bistanden trenger jo næringslivet nettopp for å kunne realisere effekten av arbeidet de gjør. Ta for eksempel utdanning. Da jeg jobbet for Telenor i Myanmar, var vi med på å bygge ut infrastruktur for telekommunikasjon. Her la vi også til rette for utbygging av strømnett. Tilgang på strøm vil jo senere vil ha en stor effekt for barna når de skal gjøre skolearbeid om kvelden, sier NHO-direktøren.

Strategiske partnerskap

Skogen Lund trekker også frem prosjektet «strategiske partnerskap», som NHO har sammen med Utenriksdepartementet. Prosjektet skal stimulere aktivitetene og forsterke det norske bedrifter gjør her, i lys av de målsettingene Norge har for bistanden.

– I dette prosjektet er yrkesopplæring viktig. Afrika har store ungdomskull som utgjør en stor utfordring for dem som ikke kommer inn i arbeidslivet, sier hun.
 

 "Å være utenfor skaper ulikhet, vil skape sosial uro, migrasjon og alt vi ser som utvikler seg i samfunnet."
 

Hun trekker frem uformell sektor, som utgjør mange arbeidsplasser.

– Det er ofte arbeidsplasser uten sikkerhetsnett og rettigheter. Ofte er det kvinner som har disse jobbene. For disse arbeidstakerne er det viktig å få til en formalisering av rettigheter i forhold til arbeidet de gjør, sier direktøren i NHO. 

Samarbeid med lokale arbeidsgiverorganisasjoner

Med støtte fra Norad og UD har NHO samarbeidsprosjekt med nasjonale arbeidsgiverorganisasjoner i åtte – ti forskjellige land, og bidrar med å sette opp strukturer for et organisert arbeidsliv.

– Som arbeidsgivere er det viktig å ha strukturer og regelverk i forhold til konfliktløsninger og rettigheter som alle skal følge. Og her forventer vi selvsagt at norske bedrifter som er arbeidsgivere i disse landene opptrer forsvarlig, og det tror jeg også de gjør, sier Skogen Lund.

I 2019 feirer den Internasjonale arbeidsorganisasjonen, ILO, 100 år, og NHO-direktøren er med i en internasjonal kommisjon nedsatt av ILO som skal se på morgendagens arbeid, «Future of Work».

Store endringer i arbeidsmarkedet

– Det er vanskelig å spå, men én ting er sikkert: Det blir ikke mer av slik vi har hatt det. Vi er på vei inn i en tid med store endringer i arbeidsmarkedet, delvis på grunn av det som skjer innen teknologi, og delvis på grunn av at mye av den nye teknologien utvikles av folk som ikke har noe samfunnsansvar. Vi har heller ikke en felles global politikk som kan styre dette. Derfor er dette en utvikling vi, enten vi liker det eller ei, ikke har helt styring på, mener Skogen Lund.

– Samtidig er de store økonomiske tyngdepunktene i verden i ferd med å skiftes bort fra Vesten. Det er ikke sikkert at det er galt, men det skjer. Så hvordan vil fremtidens jobber se ut? For 100 år siden levde vi av å produsere mat; det gjør vi ikke lenger. Så har vi produsert ting; det vil vi ikke gjøre i like stor grad i fremtiden. Nå snakker vi mer om tjenestenæringene. Arbeidsmarkedet blir mer og mer grenseløst, og omfatter utviklingsland. Det byr på store muligheter for jobb, også for de store ungdomskullene som vi ser i Afrika, avslutter Kristin Skogen Lund.

– Den digitale og teknologiske utviklingen byr på mange utfordringer, men også store muligheter for nye jobber for de store og ungdomskullene som kommer, ikke minst i Afrika, sier direktør Kristin Skogen Lund i NHO.


Les også:

 - Målrettet ingeniørspire
 - På jobb i helvete
 

Egil Mongstad