Gå til innhold Gå til navigasjon

500 nye sjefer

Med støtte fra Kavlifondet har 500 jenter blitt sjef i eget liv. To jenter har unnsluppet barneekteskap.

Plakater med slagord for jenters rettigheter holdes frem på landsbygda i Bangladesh. Bak plakatene står jenter som deltar i Shonglap, et utdanningsprogram som støttes av Kavlifondet. Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet, lar seg imponere.

— Det er fantastisk å se modige jenter i Bangladesh som demonstrerer med selvskrevne plakater for skolegang og mot barneekteskap, medgift og kvinnediskriminering, sier Iversen.

I forbindelse med Kavlifondets 50 års jubileum, bidrar Kavlifondet til å sette fokus på jenters rettigheter i Bangladesh gjennom Shonglap.  I løpet av tre år skal 5400 jenter nord i Bangladesh få mulighet til å bli sjef i eget liv takket være Kavlifondet.

Rettigheter gir ringvirkninger
Tre måneder etter at Shonglap ble startet i prosjektområdet, viser den første rapporten at 500 jenter har deltatt i programmet. To barneekteskap er allerede avverget. Rune Mørland i Strømmestiftelsen mener at fokus på rettigheter i klasserommet er et viktig bidrag i arbeidet med å forbedre jenters vilkår i Bangladesh.

— Når det fokuseres på rettigheter i undervisning, skaper dette positive ringvirkninger også utenfor klasserommet. Shonglap gir jenter en arena til å diskutere sine rettigheter. Det skaper refleksjon og ønske om å engasjere seg. Samtidig er det viktig å forankre prosjektet lokalt, gjennom å involvere ulike deler av samfunnet, forteller Mørland.

Bevisst samarbeid
Siden 2006 har Shonglap gjort jenter i Bangladesh til sjef i eget liv. Inger Elise Iversen understreker at det er motiverende å støtte et prosjekt som gir resultater.
— Det er ikke tilfeldig at vi har valgt å støtte fattige, sårbare og utsatte jenter i Bangladesh. Strømmestiftelsen sitt Shonglapprogram er utprøvd og godt dokumentert. Vi vet at det vil gi varige resultater for flere tusen unge jenter og deres familier, sier Iversen.

På lik linje med Strømmestiftelsen, er Kavlifondet opptatt av at prosjektene som støttes får grobunn i lokalsamfunnet.
— Shonglap handler ikke bare om å lære å lese og skrive. For å sikre varige endringer i jenters liv, må man også involvere ulike grupper i lokalsamfunnet. Sett fra sidelinjen, opplever jeg at jenter som demonstrerer i gatene er et bevis på at hele landsbyen engasjeres i prosjektet, sier Iversen.       

Resultater høsten 2012

 • 20 nye Shonglapsentere åpnet høsten 2012.
 • 500 jenter har begynt.
 • 99 % deltar jevnlig.
 • Mer enn 50 % har begynt å praktisere det de lærer, både hjemme og i lokalsamfunnet. Dette kan være personlig hygiene og allmennyttig helseomsorg, slik som bruk av
  toaletter og latriner i stedet for å gjøre sitt fornødne på åpen mark.
 • 1/5 av jentene er blitt mer involvert i å ta beslutninger i familien.
 • Mange har fått lyst til å bidra økonomisk i familien.
 • Jenter fra 15-18 år er spesielt motivert til yrkesopplæringen.
 • 50 % har begynt å spare penger alene, i små grupper eller sammen med foreldrene.
 • En lokal støttegruppe passer på at jentene kommer seg trygt til skolen og at de møter opp.
 • 3 jenter som sluttet kom tilbake, takket være tett oppfølging.
 • 2 barneekteskap er avverget med hjelp av støttegruppa. Den ene jenta gikk på Shonglap,
  den andre ikke.