Gå til innhold Gå til navigasjon

28 070 sjefer i eget liv

28 070 sjefer i eget liv
I Nepal gikk 6338 jenter og 664 gutter ut av Samvad i 2017. I alt ble det opprettet 285 Samvadsenter dette året, 28 av dem var for gutter. Siden 2014 har fem landsbyer sagt at de ikke skal ha kastediskriminering i sin landsby, og tre landsbyer har erklært at de ikke aksepterer barneekteskap.

Operasjon Dagsverk 2012 har skapt store endringer for kasteløse og andre marginaliserte ungdommer i Nepal. Strømmestiftelsens ettårige kurs i livsmestring, rettigheter og yrkesopplæring har gitt 28 070 jenter og gutter en helt ny mulighet til å bli sjef i eget liv.

«Endringen i holdningene til kasteløse kan ikke måles i tall og statistikker,
men jeg kan føle endringen i hvordan folk fra de høyere kastene ser på meg.
Jeg er selv et godt eksempel på denne forandringen.

Da jeg stilte som kandidat i lokalvalget,
ble jeg støttet og motivert av folk fra høyere kaster,
mennesker som tidligere diskriminerte meg.
Nå var disse menneskene med å stemme meg fram til seier,
så jeg ble valgt inn i kommunestyret.»

Saraswati Priyar, tidligere Samvad-veileder

Endring av holdningene til daliter og andre lavkastegrupper er blant de gledeligste endringene som er kommet ut av norske elevers Operasjon Dagsverk i 2012. Det er som Saraswati sier, ikke alltid lett å måle disse resultatene, men de betyr enormt mye for dem som i dag ikke lenger opplever diskriminering.

Store endringer

Det er likevel mer enn nok av gledelige resultater som lar seg måle. Ikke minst med hensyn til barneekteskap, der 100 prosent av Samvaddeltakerne har forpliktet seg til å ikke gifte seg før de er 20 år. Endringene har imidlertid ikke stoppet her. Ungdommene har også påvirket de andre familiene i sine lokalsamfunn. I områdene der det har vært Samvadgrupper har forekomsten av barneekteskap blitt halvert. For første gang har også tre nepalske kommuner offisielt blitt erklært «barneekteskapfri sone», takket være innsatsen til Samvadungdommene.

Bekjempe kastediskriminering

Fem landsbyer er også erklært fri for kastediskriminering, og ungdommenes påvirkningsarbeid fortsetter også etter at Operasjon Dagsverks støtte er avsluttet. Hele 22 386 ungdommer er med i Samvads oppfølgingsforum og nettverk. Det er nettverk og grupper som jobber lokalt, regionalt og nasjonalt for å bekjempe kastediskriminering, barneekteskap og chaupadyskikken der kvinner blir utstøtt fra familiens hus mens de menstruerer.

I gruppene tar de også opp andre sosiale problem og utfordringer som alkoholisme, vold i hjemmet, vold mot kvinner og barn og andre samfunnsutfordringer. Disse ungdommene jobber frivillig. Og på denne måten fortsetter pengene norske ungdommer jobbet inn å skape nye resultater og forandringer, også i årene etter at prosjektet formelt ble avsluttet.

Det er altså 28 070 ungdommer som på grunn av Operasjon Dagsverk har fullført Samvadkurset. Dette er godt over målsettingen på 25 000. Flere av de andre resultatene overgår også målene vi satte oss da prosjektet startet. Hele 99 prosent mener kurset har styrket selvfølelsen gjennom deltakelsen i Samvad. Omtrent like mange forteller at Samvad har ført til bedre forhold innad i familien, med venner og i lokalsamfunnet. 

Tilbake på skolebenken

Samvad er et tilbud Strømmestiftelsen har utviklet til ungdom. Et viktig mål er å gi ungdommer, som fortsatt har en mulighet til å komme tilbake til den offentlige skolen, en ny start her. 9855 ungdommer er tilbake i skolen og har fått en ny sjanse til å ta utdanning etter Samvad. Det er også viktig for særlig de eldre ungdommene å sikre seg jobb og inntekt, og 7192 har i dag arbeid som gir inntekt. Mange bruker pengene de tjener til egen og søskens utdanning.

Mødre-samvad

Samvad har også skapt store ringvirkninger i lokalsamfunnene. Ungdommenes store engasjement har ført til resultater på områder vi ikke forutså da programmet ble startet. Dette viser at ungdommene selv i stor grad har styrt prosessene i dette Operasjon Dagsverkprogrammet. Blant de gledeligste uforutsette resultatene er etableringen av mødre-Samvad, der Samvadjentene deler sin nye kunnskap med mødrene sine. En annen positiv effekt er at jenter som har vært gjennom Samvad oppretter barneklubber der yngre søsken lærer om helse, hygiene og blir fortalt hvor viktig det er å ta utdanning. I dag er det 124 mødregrupper og 344 barneklubber i aktivitet. Noen har til og med fått støtte fra lokale myndigheter.

Les mer om Samvad og livsmestringskurset Sjef i eget liv