Gå til innhold Gå til navigasjon

Fokus på kvinner

Fokus på kvinner
Ja til like rettigheter for alle!

Fordi vi virkelig ønsker å se resultater av arbeidet vårt, er fokus på kvinner sterkt prioritert.

For jentene er utgangspunktet dårligere, de er stengt ute fra skolen i en helt annen skala enn guttene. Med skolegang og mulighet for å bli mer økonomisk uavhengig, kan kvinner ta bedre valg for seg selv og barna sine. Jenter som er utdannet, gifter seg senere, får friskere barn, har mindre sannsynlighet for å få hiv og andre livstruende sykdommer og har mye bedre vern mot å bli utnyttet.

Vi vil 

  • skape muligheter for barn, særlig jenter, ved å gi tilgang til relevant grunnutdanning både på førskole- og grunnskolenivå
  • støtte lese- og skriveopplæring for marginaliserte mennesker, spesielt kvinner, slik at de lettere kan delta i og dra nytte av sosiale, politiske og økonomiske ressurser
  • styrke skolens læringsmiljø, utdanne lærere og ansvarliggjøre lokalsamfunn til å utfordre myndighetene
  • jobbe for relevant yrkesopplæring som er tilpasset behovene i det lokale og nasjonale arbeidsmarkedet

Fremfor alt vil vi bryte den onde sirkelen mennesker er kommet inn i på grunn av fattigdom. Vårt håp er at de selv skal få øynene opp for hvilke mekanismer som styrer livene deres, og finne veier ut. 
Vi lykkes når fattige mennesker selv krever rett og rettferdighet.

Uansett hvordan en snur og vender på statistikkene, er alltid kvinner i flertall blant fattige. For å bekjempe fattigdom, er det derfor tvingende nødvendig å sette kvinners rettigheter, deltakelse og innflytelse i sentrum.

Det sies at dersom man gir en dollar til en mann, skaffer man mat til en mann. Dersom man gir en dollar til en kvinne, skaffer man mat til en hel familie.

I undersøkelser som er gjort for å måle effekten av mikrofinans, er det blant annet funnet at i familier hvor det er kvinnen som får lån, går barna i større grad gå på skole.

Det er også påvist en sammenheng mellom kvinner som mottar lån og bedring i barnas kosthold.

Økt status
Inntektene som kvinnene skaper ved hjelp jobbmulighet, gir mer enn mat på bordet. Erfaring viser at økt status og innflytelse i hjemmet også i mange tilfeller følger med. Kvinnene får i større grad være med å bestemme og ta avgjørelser når de bidrar økonomisk.