Gå til innhold Gå til navigasjon

Utdanning til alle

Utdanning til alle
I august inntar forventningsfulle elever landet over skolen klar for et nytt år. I mange land er det ingen selvfølge å få gå på skolen.

FAKTA/BAKGRUNN: I august inntar forventningsfulle elever landet over skolen klar for et nytt år. I mange land er det ingen selvfølge å få gå på skolen.

Kronikk i Agderposten, Vårt Land og Fædrelandsvennen, august 2011

I følge UNESCOs EFA Global Monitoring Report 2011 (Education for all - The hidden crisis: Armed conflict and education ), står totalt 67 millioner barn og unge uten skoletilbud. 40 % av disse befinner seg i områder med konflikter. De utsettes for vold og annen misbruk, og enkelte steder er skoler utsatte mål for krigs- og terrorhandlinger. Rapporten oppfordrer til samhandling mot krenkelser av menneskeverdet, med et fokus på utdanning som sentral komponent i fredsbyggende virksomhet.

I følge rapporten benyttes kun 2 prosent av bistandsmidler til utdanning. Det er tankevekkende at dersom alle bidragsytende land anvender 6 dagers krigsbudsjett til utdanning, kunne skolegang for alle kunne vært en realitet. Samtidig påpekes det at det kunstige skillet mellom humanitær bistand og langtidsorientert utviklingsstøtte må fjernes. Det hevdes at langsiktig utviklingsstøtte bør kanaliseres gjennom nasjonale bistandsinitiativer, og at giverland bør bidra til å etablere mer effektive og gjensidige ordninger for samordnet finansiering.

Å være fattig, å være jente, eller å komme fra et land som er preget av konflikt, er tre av de største årsakene til at barn ikke går på skole. I mange fattige land er dessuten utdannelse forbeholdt middelklassen og de rike. Det blir lett en fjern tanke for en fattig familie på landsbygda å sende barna på skole, når de trenger barna hjemme til å gjøre husarbeid eller jobbe på åkeren. Undersøkelser viser at et viktig middel for å oppnå skole til alle, er at den må være obligatorisk og gratis.

Erkebiskop Desmond Tutu hevder at rapporten fra EFA dokumenterer brutaliteten i volden mot noen av verdens mest sårbare mennesker, inkludert skolebarn, og at verdens ledere i alle land utfordres til å ta sitt ansvar. Skal FN nå sitt Tusenårsmål om at alle barn - jenter som gutter - får mulighet til å fullføre grunnskolen innen 2015, må alle bidra. Utdanning er uten tvil et av de mest effektive redskapene for å utrydde fattigdom.

Kristine Storesletten Sødal, Markeds- og kommunikasjonssjef
Hilde Mjøs, Fundraiser