Gå til innhold Gå til navigasjon

Ansvarlig næring gir ansvarlig handel

Ansvarlig næring gir ansvarlig handel
Ansvarlig næring gir ansvarlig handel.

FAKTA/BAKGRUNN: I slutten av september møttes norske og afrikanske næringslivsfolk, politikere i tillegg til handelsministere og ambassadører fra flere afrikanske land til konferansen The Norwegian-African Business Summit.

Innlegg i Ny Tid, september 2011

Målet med konferansen var å fremme næringslivssamarbeid med afrikanske land og knytte forretningsforbindelser på tvers av landegrenser. Strømmestiftelsen synes det er en strålende nyhet at norske bedrifter vil satse på afrikanske land som er rike på menneske- og naturressurser, men fattige på tillit og satsing fra næringsliv i den rikere delen av verden. Skal utviklingen lykkes, må ansvarlig handel og sosiale rettigheter spille en nøkkelrolle. 

Derfor må det stilles krav til myndighetene i samarbeidslandet om en ansvarlig fordelingspolitikk, og fornuftige sosiale og økonomiske rammebetingelser. Politikere og byråkrater må aktivt bekjempe korrupsjon, slik at ”penger under bordet”-mentalitet ikke avgjør om et firma lykkes i landet eller ikke. Dette krever et sivilt samfunn preget av demokratiske verdier med en åpen, men kritisk, holdning til markedet.

Det er blitt hevdet at det er vanskelig for små norske bedrifter å konkurrere i et marked sammenliknet med langt større aktører fra land som Kina. Likevel tror vi at norske bedrifter har et konkurransefortrinn: En sterk tradisjon for sosiale rettigheter. Derfor er det positivt at viktige aktører som Innovasjon Norge legger betydelig vekt på sosiale aspekter med sin satsing på CSR, som en del av tjenestene mot norske bedrifter i utlandet. Det samme gjelder NHOs engasjement i flere afrikanske land, hvor oppbygging av arbeidsgiverorganisasjoner står i fokus. Skal veksten komme et stort antall mennesker til gode er det viktig å ha et rettighetsperspektiv som basis. Ikke minst handler dette om å yte sitt til fellesskapet gjennom å betale skatt.

Dette vil kunne inspirere og vise vei til afrikanske bedrifter. Samtidig er det viktig å påpeke at norsk næringsliv ikke må legge fra seg sine etiske standarder i passkontrollen på Gardermoen. Dette gjelder både sosiale og miljømessige hensyn på arbeidsplassen, og fristelsen til kortsiktige gevinster ved korrupsjon.

De siste års fokus på ansvarlig næringsliv og etisk handel stiller også vår egen sektor, utviklingsorganisasjonene, overfor interessante og oversette problemstillinger.  Dette knyttet til forhold rundt vår egen satsing på mikronivå innenfor entreprenørskap. Mikrofinansdebatten de siste månedene har med all tydelighet vist at heller ikke denne bransjen har yrkesetikken og de sosiale hensyn på plass slik vi ønsker det. Vi mener det er avgjørende at etikk og sosial ansvarlighet er en viktig del av opplæringen som gis, når utviklingsorganisasjoner jobber med entreprenørskap på mikronivå. 

Det er en forutsetning at norske bedrifter og andre aktører som trer inn i det afrikanske markedet har kultur for å fremme vekst, både økonomisk og sosialt. Dette gjelder både for bedriften i seg selv, men også for lokalsamfunnet det skal samarbeides med. Det er ikke nok å handle med Afrika – men man må handle rett og ansvarlig. Først da vil satsingen komme den jevne afrikaner til gode og skape en utvikling som kontinentet så sårt trenger.

Generalsekretær i Strømmestiftelsen
Øyvind Aadland